^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอภาคต่อ “4 แอ๊บ...แก้สถานการณ์ยามเป็นสิว”

ประกวดคลิปวิดีโอภาคต่อ “4 แอ๊บ...แก้สถานการณ์ยามเป็นสิว”

TOMEI ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอภาคต่อ “4 แอ๊บ...แก้สถานการณ์ยามเป็นสิว” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 180,000 บาท และรางวัลพิเศษอีกมากมาย

ลักษณะผลงาน

 • คลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 10 นาที
 • ลักษณะเป็นคลิปภาคต่อจาก “4 แอ๊บ...แก้สถานการณ์ยามเป็นสิว”
 • เนื้อหาในคลิปจะต้องมี character ของ โท เม และผู้เชี่ยวชาญจากโทเมอิ ปรากฏอยู่
 • ต้องมีผลิตภัณฑ์ TOMEI Anti-Acne Cream ปรากฏอยู่ในคลิปไม่ต่ำกว่า 15 วินาที

คุณสมบัติของผู้ร่วมแข่งขันและร่วมสนุกกับกิจกรรม

 • ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุมากกว่า 13 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งเป็นผลงานเดี่ยว หรือ เป็นทีม ก็ได้ โดยไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในทีม

วิธีส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวด

 • อัพโหลดวิดีโอลงบนเฟซบุ๊กของตนเอง และตั้งสถานะเป็น Public พร้อมทั้งใส่ hashtag #TOMEITheNextEpisode
 • ส่งลิงค์วิดีโอดังกล่าวเข้ามาที่ inbox ของเพจ TOMEI Acne พร้อมแจ้งชื่อทีม ชื่อสมาชิก ชื่อผลงาน และเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ
 • เริ่มโพสต์ผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 มีนาคม 2560

รอบการประกวด

 • รอบที่ 1 รอบคัดเลือก ตัดสินจากคะแนนรวม 2 ส่วน เพื่อหาทีมที่มีคะแนนสูงสุด 3 ทีม ไปแข่งขันต่อในรอบ Live Vote ซึ่งคะแนน 2 ส่วนนี้ ได้แก่
  • คะแนนจากยอด Like และ Share โดย 1 Like=1 คะแนน และ 1 Share=5 คะแนน (นับยอด Like และ Share รวมจากทั้งเฟสบุ๊คเจ้าของผลงาน และจากเพจโทเมอิ) คิดเป็น 50%
  • คะแนนจากคณะกรรมการ ซึ่งได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากแบรนด์โทเมอิ และ ทีมเสือร้องไห้ คิดเป็น 50%
 • รอบที่ 2 รอบ Live Vote
  • นำ 3 ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจากรอบคัดเลือกมาแข่งขันต่อในรอบ Live Vote
  • เปิดให้มีการโหวตคะแนนเลือกผู้ชนะกันแบบสดๆ ผ่าน Facebook Live ทางเพจ TOMEI Acne ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 19.00-20.00 น.
  • นำคะแนนจากรอบ Live Vote คิดเป็น 50% มารวมกับคะแนนจากรอบแรกอีก 50%
  • ผู้ที่ได้คะแนนรวมจาก 2 รอบมากที่สุดถือเป็นผู้ชนะ

*ผลการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • ทีมผู้ชนะลำดับที่ 1 ได้รับ เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
 • ทีมผู้ชนะลำดับที่ 2 ได้รับ เงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
 • ทีมผู้ชนะลำดับที่ 3 ได้รับ เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมของที่ระลึก

หมายเหตุ
ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีเงินได้ หัก ณ. ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ รวมถึงชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากการรับรางวัลเอง

พิเศษ
สำหรับผู้ที่เข้ามาร่วม Like และ Share ของทุกผลงานที่แข่งขัน ลุ้นรับของที่ระลึกจากโทเมอิ Clip ละ 5 รางวัล ประกาศผู้โชคดี วันที่ 22 มีนาคม 2560 (รางวัลเป็นแบบสุ่มจับรางวัล)

ระยะเวลา

 • เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 มีนาคม 2560
 • ประกาศผลทีมที่เข้ารอบ 3 ทีม สุดท้ายวันที่ 15 มีนาคม 2560
 • แข่งขันรอบสุดท้ายในรูปแบบของ Live Vote ผ่านเพจ TOMEI Acne วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 19.00-20.00 น.
 • ประกาศผลผู้ชนะ วันที่ 21 มีนาคม 2560 ผ่านทางเพจ TOMEI Acne

เงื่อนไขและข้อตกลง
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ร่วมสนุกจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และต้องมีอายุมากกว่า 13 ปี บริบูรณ์
2. ทีมงานจะจัดส่งของรางวัลให้แก่ ผู้ชนะและผู้โชคดีจากการร่วมสนุกกับกิจกรรมภายใน 1 เดือนหลังจากการประกาศผลรางวัล
3. หากทางผู้ชนะและผู้โชคดีจากการร่วมสนุกกับกิจกรรมไม่ติดต่อกลับมาภายหลังจากวันที่ประกาศผล 7 วัน ทางบริษัทจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยทางทีมงานจะทำการคัดเลือกผู้โชคดีท่านใหม่ขึ้นมาแทน
4. ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล รวมถึงภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมสนุกจะต้องใช้ ACCOUNT ที่มีตัวตนจริงใน Facebook โดยไม่มีการปลอมแปลงประวัติในการลงทะเบียนเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ของผู้ร่วมสนุก หากมีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมสนุก หรือรับรางวัล ใดๆ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ร่วมสนุกไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้กับผู้อื่นได้ หรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้
7. ข้อมูล รายละเอียดและเนื้อหาทั้งหมดในคลิปวิดีโอจะต้องไม่มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม และเสื่อมเสีย ต่อบุคคลที่สาม หรือสถาบันอันเป็นที่เคารพ ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการลบ ข้อมูลรายละเอียดและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าแข่งขัน ที่มีการทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไข จากงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อร่วมกิจกรรมครั้งนี้
9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของ คำบรรยาย และเนื้อหาข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ร่วมกิจกรรม และจะต้องไม่นำเนื้อหา ข้อมูลของผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเข้าร่วมกิจกรรม และจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากมีการร้อง เรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับเรื่องราวนั้นๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับ ผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
10. ผู้ร่วมกิจกรรมอนุญาตให้บริษัทใช้และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมนี้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอม ให้บริษัทใช้ชื่อ ภาพ ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่นๆ ของบริษัท โดยไม่กำหนดระยะเวลา และ บริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้ลงทะเบียนทราบล่วงหน้า ทั้งนี้บริษัทถือเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทุกอย่างของกิจกรรมครั้งนี้แต่เพียงผู้เดียว
11. พนักงานของบริษัท บริษัทโฆษณา และบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมนี้
12. บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหาย การสูญหาย จากการร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัล และบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้าหรือเนื่องมาจากการขนส่งของรางวัล รวมถึงปัญหาหรือความผิดพลาดทางเทคนิคของเครือข่ายโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้ บริการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์
13. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฎิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
14. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. คำตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/tomei.acne

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K.Krittana Thinsakorn

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
180,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
09 ก.พ. 2017 10:00 to 10 มี.ค. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.