^ Back to Top

ประกวดโครงการ Thai Access to International Markets Competition (Thai AIM 2016)

ประกวดโครงการ Thai Access to International Markets  Competition (Thai AIM 2016)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ Thai Access to International Markets Competition (Thai AIM 2016) ชิงโอกาสร่วมโชว์ศักยภาพในงาน HKTDC Hong Kong Houseware Fair ที่ใหญที่สุดในเอเชีย และงาน HKTDC Hong Kong Gifts & Premium Fair 2017 ซึ่งเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในโลก

วัตถุประสงค์

  • เพื่อปลูกฝังความเป็นผู้ประกอบการในประเทศไทยและการส่งเสริมสินค้าของผู้ประกอบการไทย
  • เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมในงานสร้างสรรค์โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
  • เพื่อขยายตลาดสินค้างานสร้างสรรค์ของไทยสู่นานาชาติผ่านเวทีทางการค้าของฮ่องกงและองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง

ขอบเขต
งานสร้างสรรค์ในกลุ่ม เครื่องใช้ในครัวเรือน, ของขวัญและของที่ระลึก, งานหัตถกรรม, งานออกแบบ, แฟชั่นและเครื่องประดับ

ประเภทของผู้เข้าแข่งขัน

  • กลุ่มที่ 1 หมายถึง กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บริษัทจดทะเบียน) ในหมวดหมู่สินค้าประเภทของขวัญของชำร่วย, เครื่องใช้ในครัวเรือน, และแพคเกจจิ้งสำหรับสินค้าประเภทของขวัญของชำร่วยรวมถึงเครื่องใช้ในครัวเรือน
  • กลุ่มที่ 2 หมายถึง กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บริษัทจดทะเบียน) ในหมวดหมู่สินค้าประเภทแฟชั่นและเครื่องประดับ
  • กลุ่มที่ 3 หมายถึง กลุ่มดีไซเนอร์รุ่นใหม่อายุไม่เกิน 30 ปี (Young Designers ที่ไม่ได้จดทะเบียนบริษัท) ในหมวดหมู่สินค้าประเภทของขวัญของชำร่วย, ครื่องใช้ในครัวเรือน, แพคเกจจิ้ง, แฟชั่นและเครื่องประดับ

หมายเหตุ
สงวนสิทธิ์ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย (Finalists) ของโครงาการ Thai AIM 2014 และ 2015 ไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ได้

การส่งผลงาน
ส่งผลงานได้ที่ thaiaim2559@gmail.com หรือ www.facebook.com/thaiaim2015 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2560

ติดต่อสอบถาม
องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC)  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2343 9000

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณอัญชลี อินปาต๊ะ

หมดเขต: 
08 ธ.ค. 2016 10:00 to 15 ม.ค. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.