^ Back to Top

ประกวดออกแบบ "100 Designs 2016 SHOPPING BAG CONTEST"

ประกวดออกแบบ "100 Designs 2016 SHOPPING BAG CONTEST"

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมกับ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง และธนาคารไทยพาณิชย์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "100 Designs 2016 SHOPPING BAG CONTEST" หัวข้อ "การออกแบบถุงช้อปปิง" เพื่อใช้จริงในศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ร่วมประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

รายละเอียดการสมัคร
1. ออกแบบถุงช้อปปิ้งขนาด กว้าง 32 x สูง 44 เซนติเมตร
2. ส่งภาพสเก็ตช์ประกอบคำบรรยายแนวคิด ความหมายของแบบ รูปทรง สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบบนบอร์ดขนาด A3 (ผลงานใดที่ไม่ได้ติดลงบอร์ดจะไม่ได้รับการพิจารณา)
3. ส่งตัวอย่างการขึ้นรูปถุงจริง จำนวน 1 ใบ
4. การออกแบบไม่จำกัดสี ไม่จำกัดรูปแบบ และตัวอักษร
5. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 3 แบบ

เงื่อนไขในการประกวด
1. ข้อมูลในการสมัครต้องเป็นข้อมูลจริง และรายละเอียดผลงานต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระบุ มิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงผลงานของผู้อื่น ต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน หากได้รับรางวัลและตรวจพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะและเรียกคืนรางวัลทั้งหมด (ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหาย หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น)
3. ใช้กระดาษจาก SCG เท่านั้น (สามารถรับกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานได้ฟรี ที่ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย. - 31 ต.ค. 59)
4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5. ลิขสิทธิ์ผลงานที่ได้รับคัดเลือกถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะนำไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้เข้าประกวดอีกครั้ง
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลตามที่เห็นสมควร
หมายเหตุ โดยผลงานจะต้องคำนึงถึงการนำมาผลิตและใช้งานได้จริง มีไอเดียสร้างสรรค์สวยงาม และสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ
  • เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท
  • Trophy
  • ผลงานการออกแบบจะถูกผลิตและใช้จริงในศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  • เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท
  • Trophy
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  • เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
  • Trophy

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานได้แล้ววันนี้ - 31 ตุลาคม 2559 (นับตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์)
 • สามารถส่งผลงาน
  • ส่งด้วยตัวเองที่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ออฟฟิศการตลาด ชั้น 4A ฝั่ง North Lift (ติดต่อฝ่ายกิจกรรม CSR)
  • ส่งทางไปรษณีย์ที่
   ฝ่ายส่งเสริมการตลาด บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
   ชั้น 4A ฝั่ง North สยามพารากอน ถ. พระราม 1
   เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
   ระบุชื่อโครงการหน้าซอง

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-610-8496

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
22 ก.ย. 2016 10:00 to 31 ต.ค. 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.