^ Back to Top

(ขยายเวลารับผลงาน) การประกวดงานเขียนเยาวชน "การศึกษาที่ฉันต้องการ"

เนื่องจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย โครงการธรรมวรรณศิลป์ฯ จึงได้ขยายเวลารับผลงานออกไปจนถึง ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เพื่อเอื้อโอกาสให้เยาวชนผู้ประสบภัยได้รับทุนการศึกษาเพื่อสังคมไทยในวันหน้า

ปฏิวัติการศึกษา จากปลายปากกาเยาวชน โครงการธรรมวรรณศิลป์ สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ ร่วมกับ สำนักอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)
โดยมี ท่านอาจารย์อังคาร กัลยาณพงศ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษากิติมศักดิ์ และ อาจารย์เนาวรัตน์ พงศ์ไพบูลย์เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษา
เชิญชวนเยาวชนอายุ ๑๕ ถึง ๑๙ ปี ส่งผลงานเขียนประเภท เรียงความ เรื่องสั้น หรือบทกวี
ร่วมประกวดในหัวข้อเกี่ยวกับ "การศึกษาที่ฉันต้องการ"

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
126,000 Baht
File attachments: 
ค่าสมัคร: 
No
หมดเขต: 
01 ม.ค. 2012 10:30 to 14 ก.พ. 2012 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.