^ Back to Top

ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "Pantip Singing Contest 2016 @ Pantip Ngamwongwan"

ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "Pantip Singing Contest 2016 @ Pantip Ngamwongwan"

ศูนย์การค้า พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "Pantip Singing Contest 2016 @ Pantip Ngamwongwan" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

วันและเวลาการแข่งขัน

 • รอบคัดเลือก
  • ร้องเพลงช้า 1 เพลง,เพลงเร็ว 1 เพลง
  • Audition รุ่นอายุ 18-25 ปี วันที่ 25, 26 มิ.ย.59 และ 2 ก.ค. 59 คัดเลือก วันละ 5 คน (รวมเข้ารอบทั้งหมด 15 คน)
 • รอบตัดสิน
  • ร้องเพลงช้าหรือเพลงเร็ว 1 เพลง เท่านั้น
  • วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 ประกาศผลมอบรางวัล

หมายเหตุ
รายงานตัวลงทะเบียน-จับลำดับหมายเลข หน้างาน 11.00 น. เริ่มแข่งขัน 13.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่แข่งขัน
ณ บริเวณเวทีกิจกรรมชั้น 4 ศูนย์การค้า พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน

กติกาการแข่งขัน
1. ชาย-หญิง นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
2. อายุ 18-25 ปี โดยผู้สมัคร อายุไม่ถึง 20 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง
3. รอบคัดเลือก Audition ทุกรอบผู้เข้าประกวดต้องร้อง 2 เพลง (เพลงช้า หรือ เพลงเร็ว 1 เพลง เท่านั้น)
4. รอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าประกวดต้องร้อง 1 เพลง (เพลงช้า 1 เพลง, เพลงเร็ว 1 เพลง)
5. ทุกรอบให้ผู้เข้าประกวดจัดหาซาวด์ดนตรีมาเอง
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
7. ลงทะเบียน จับหมายเลขลำดับการประกวดในวันงาน เวลา 11.00 น.

เกณฑ์การตัดสิน
1. น้ำเสียงไพเราะ 40 คะแนน
2. คำร้อง ทำนอง อักขระ 20 คะแนน
3. จังหวะถูกต้อง 20 คะแนน
4. การแต่งการเหมาะสม 10 คะแนน
5. การแสดงออก ลีลา ท่าทาง 10 คะแนน

การสมัครเข้าแข่งขัน

 • ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันนี้ - 1 กรกฎาคม 2559
 • สมัครทาง
  • E-mail : jude.event2012@gmail.com
  • อินบล็อก : www.facebook.com/pantipplaza.ngamwongwan

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายผู้เข้าประกวด 1 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

รางวัลการประกวด

 • ชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • ชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • ขวัญใจพันธุ์ทิพย์ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ แต่ไม่ได้รับรางวัล จะได้รับค่าเดินทาง คนละ 2,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
โทร08-1355-8135

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. jude jude

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
70,000 Baht
ค่าสมัคร: 
หมดเขต: 
05 มิ.ย. 2016 10:00 to 01 ก.ค. 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.