^ Back to Top

ประกวดในโครงการสื่อศิลป์ ปี 4 ตอน "Human Rights : คนเท่ากัน"

ประกวดในโครงการสื่อศิลป์ ปี 4 ตอน "Human Rights : คนเท่ากัน"

ไทยพีบีเอส ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการสื่อศิลป์ ปี 4 ตอน "Human Rights : คนเท่ากัน" ชิงรางวัลทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท

คุณสมบัติ
ผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี

ประเภทการประกวด
1. ประเภทเขียนบทภาพยนตร์ : ทีมละ ไม่เกิน 2 คน บทที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกนำไปพัฒนาและสร้างเป็นภาพยนตร์สั้นโดยผู้กำกับมืออาชีพ ได้แก่ สันติ แต้พานิช พัฒนะ จิรวงศ์ อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ และบุญชัย กัลยาศิริ
2. ประเภทภาพยนตร์สั้น : ภาพยนตร์สั้นความยาว 20 นาที ทีมละไม่เกิน 4 คน

กำหนดระยะเวลา

 • 15 มีนาคม – 30 เมษายน : รับสมัคร
 • 10 พฤษภาคม : ประกาศรายชื่อทีมที่ได้เข้าร่วม Workshop
 • 19 – 22 พฤษภาคม : Workshop เนื้อหาด้านสิทธิมนุษยชน และการทำสื่อ(เขียนบท – ภาพยนตร์สั้น)
 • 20 มิถุนายน : วันสุดท้ายของทีมเขียนบท ในการส่งบทให้ทีมผู้กำกับคัดเลือก
 • 26 มิถุนายน : ประชุมทีมผู้กำกับ และทีมเขียนบทนำเสนอบท พร้อมกับประกาศผลบทที่ได้รับการคัดเลือก
 • มิถุนายน – กรกฎาคม : ช่วงการผลิตภาพยนตร์สั้นของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
 • กรกฎาคม – สิงหาคม     : ช่วงการผลิตภาพยนตร์สั้นของทีมผู้กำกับ
 • 15 สิงหาคม : วันสุดท้ายของการส่งผลงานภาพยนตร์สั้นของเยาวชนที่ร่วมโครงการ
 • 10 ธันวาคม : เวทีประกาศผล มอบรางวัล และฉายภาพยนตร์สั้นเพื่อสิทธิมนุษยชนในวันสิทธิมนุษยชนสากล

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ส่งใบสมัครได้ที่

 • ทาง e-mail
  • ae.nitikul@gmail.com
  • dakada9663@gmail.com
 • หรือทางไปรษณีย์
  นางสาวจิตพิสุทธิ์ มงคลรัตนา
  ฝ่ายเครือข่ายทุนทางสังคม ชั้น 2 อาคาร A
  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
  เลขที่ 145 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายเครือข่ายทุนทางสังคม สานักพัฒนาทุนทางสังคม 02 790 2416 – 7
 • นายนิติธร ทองธีรกุล (เอ้) 094 561 9324
 • นางสาวจิตพิสุทธิ์ มงคลรัตนา(โซดา) 082 359 9663
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
200,000 Baht
หมดเขต: 
11 เม.ย. 2016 10:00 to 30 เม.ย. 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.