^ Back to Top

ประกวดออกแบบโปสเตอร์กราฟฟิค หัวข้อ “ใช้แอร์อย่างไรให้ประหยัด”

ระกวดออกแบบโปสเตอร์กราฟฟิค ภายใต้หัวข้อ “ใช้แอร์อย่างไรให้ประหยัด”

บริษัท กันยง จำกัด ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์กราฟฟิค ภายใต้หัวข้อ “ใช้แอร์อย่างไรให้ประหยัด” ชิงเงินรางวัลฒุลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมของรางวัลอื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
นิสิต นักศึกษา อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

ขั้นตอนและกติกาการสมัคร
1. การรับสมัคร กรอกใบสมัครของผู้ส่งผลงานในใบสมัครของโครงการ พร้อมแนบเอกสารดังนี้

 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
 • สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนหรือนิสิตนักศึกษา และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แบบฟอร์มการประกวดการออกแบบ

2. การส่งผลงาน

 • ผลงานจะต้องเป็นขนาด A3 เท่านั้น
 • ส่งเป็นไฟล์สกุล AI หรือ ESP
 • ส่งผลงานพร้อมในสมัครเป็นไฟล์มาที่อีเมลล์ tey2pro.meritgang@gmail.com, pingpong.meritgang@gmail.com
 • ส่งผลงานภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครและส่งผลงาน : ตั้งแต่วันนี้ - 21 กุมภาพันธ์ 2559 ที่
  บริษัท เมอริท แกงส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  16/50 ซอยลาดปลาเค้า 12 แขวงจรเข้บัว
  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 102030
 • การประกาศผล : ฝ่ายการประกวดจะแจ้งผลรางวัลผู้ชนะภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ทาง www.kangyong.co.th ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลจะ ได้รับการติดต่อจากฝ่ายการประกวด ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเข้ามารับรางวัลในวันที่ 3 มีนาคม 2559 ที่ The Crystal SB Ratchapreuk

เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ใช้ชื่อผลงานตามหัวข้อการประกวด
 • สื่อความหมายตามหัวข้อการประกวดให้ชัดเจน
 • ปฏิบัติตามกติกาการประกวดอย่างเคร่งครัดถ้ามีการปฏิบัตินอกกติกาจะตัดสิทธิ์ทันที

เกณฑ์การตัดสิน

 • การสื่อความหมายของภาพตรงตามหัวข้อ
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • องค์ประกอบของภาพ องค์ประกอบศิลป์
 • ความสวยงามและเทคนิค

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 10 รางวัล จำนวน 10 รางวัล พัดลมมิตซูบิชิ อิเล็คทริค รุ่น R18-GU ขนาด 18 นิ้ว

ติดต่อสอบถาม

 • Tel. 02-570-1900 ติดต่อคุณปิงปอง คุณเต้ย
 • E-mail
  • tey2pro.meritgang@gmail.com
  • pingpong.meritgang@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณสุวัจนา เทพเสนา

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
60,000 Baht
หมดเขต: 
08 ก.พ. 2016 10:00 to 21 ก.พ. 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.