^ Back to Top

ประกวดศิลปกรรม

ประกวดศิลปกรรม (Fine Arts) เช่น จิตรกรรม, ประติมากรรม, ภาพพิมพ์ และสื่อผสม

(เลื่อนกำหนดรับผลงาน) ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3

ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3

บมจ. ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3  ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อา, 2017-02-05 17:00

ประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๗ หัวข้อ “พอเพียง...เพียงพอ ชีวิตที่ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย”

ประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๗ หัวข้อ “พอเพียง...เพียงพอ ชีวิตที่ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย”

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีโครงการร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษาในเขตภาคเหนือ สมัครเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท.

หมดเขต: 
ศ, 2016-10-28 23:59

ประกวดศิลปกรรม "อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 7"

ประกวดศิลปกรรม "อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 7"

มูลนิธิอมตะ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และศิลปินผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม "อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 7" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 2,000,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

หมดเขต: 
อา, 2016-11-06 16:00

ประกวดจิตรกรรมยูโอบี : UOB Painting of the Year ประจำปี 2559

ประกวดจิตรกรรมยูโอบี : UOB Painting of the Year ประจำปี 2559

UOB ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี : UOB Painting of the Year ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัล พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวดในระดับอาเซียน

หมดเขต: 
อา, 2016-09-25 16:00

ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ "ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี 70 ปีแห่งการครองราชย์"

ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ "ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี 70 ปีแห่งการครองราชย์"

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ "ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี 70 ปีแห่งการครองราชย์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 3,950,000 บาท

หมดเขต: 
ส, 2017-02-25 18:00

ประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 23 หัวข้อ "สายน้ำ คุณค่าแห่งชีวิต"

ประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 23 หัวข้อ "สายน้ำ คุณค่าแห่งชีวิต"

มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกับคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 หัวข้อ "สายน้ำ คุณค่าแห่งชีวิต" ชิงเงินรางวัลม

หมดเขต: 
พ, 2016-08-31 16:00

ประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

ประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

อาศรมศิลปกรรมทักษิณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 7 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 14 ประจำปีพุทธศักราช 2559 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
พฤ, 2016-06-30 16:00

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 31 หัวข้อ "พอเพียง..เพียงพอ ชีวิตที่ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย"

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 31 หัวข้อ "พอเพียง..เพียงพอ ชีวิตที่ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย"

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 31 หัวข้อ "พอเพียง..เพียงพอ ชีวิตที่ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และทัศนศึกษา

หมดเขต: 
อา, 2016-04-24 16:00

ประกวดผลงานการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 33 ประจำปี 2559

ประกวดผลงานการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 33 ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 33 ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัล พร้อมเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อา, 2016-06-26 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดศิลปกรรม

Members Online

There are currently 0 users online.