^ Back to Top

ประกวดศิลปกรรม

ประกวดศิลปกรรม (Fine Arts) เช่น จิตรกรรม, ประติมากรรม, ภาพพิมพ์ และสื่อผสม

ประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 15 หัวข้อ “ก้าวไปด้วยกัน...สู่วันพรุ่งนี้”

ประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 15

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ สมัครเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 15 หัวข้อ “ก้าวไปด้วยกัน...สู่วันพรุ่งนี้” ชิงรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
จ, 2014-10-27 16:00

ประกวดผลงานศิลปะ ARTs OF KORAT CONTEST 2014 หัวข้อ "หลงรักโคราช"

ARTs OF KORAT CONTEST 2014

พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ โคราช ARTs OF KORAT MIRAGE MUSEUM ขอเชิญนักเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานศิลปะในรูปแบบสื่อผสม ARTs OF KORAT CONTEST 2014 หัวข้อ "หลงรักโคราช" ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจ

หมดเขต: 
พ, 2014-12-31 16:00

ประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” มหัศจรรย์กล้วยไม้ไร้พรมแดน สีสันแห่งเอเชีย

ประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” มหัศจรรย์กล้วยไม้ไร้พรมแดน สีสันแห่งเอเชีย

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จํากัด ร่วมกับ บริษัท เดอะมอลกรุ๊ป จํากัด และศูนย์การค้าสยามพารากอน ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” มหัศจรรย์กล้วยไม้ไร้พรมแดน สีสันแห่งเอเชีย (PASSAGE TO ASEAN PARADISE) ใน

หมดเขต: 
ศ, 2014-09-26 16:00

ประกวดผลงานจิตรกรรมหรือศิลปะภาพพิมพ์ หัวข้อ “BAM สืบสานมรดกภูมิปัญญา สร้างสรรค์คุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น”

ประกวดผลงานจิตรกรรมหรือศิลปะภาพพิมพ์ หัวข้อ “BAM สืบสานมรดกภูมิปัญญา สร้างสรรค์คุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น”

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (BAM) ร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษา ศิลปิน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานจิตรกรรมหรือศิลปะภาพพิมพ์ หัวข้อ “BAM สืบสานมรดกภูมิปัญญา สร้างสรรค์คุณค่

หมดเขต: 
ศ, 2014-09-19 16:30

ประกวดศิลปะเพื่อคนตาบอด หัวข้อ “ความสุข...ที่สัมผัสได้” (Feel the Happiness)

ประกวดศิลปะเพื่อคนตาบอด

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปะเพื่อคนตาบอด หัวข้อ “ความสุข...ที่สัมผัสได้” (Feel the Happiness) ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 430,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติคุณ และโล่ประกาศเ

หมดเขต: 
จ, 2014-08-18 16:00

ประกวดผลงานจิตรกรรม "NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 9"

ประกวดผลงานจิตรกรรม "NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 9"

บริษัท นานมี จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานจิตรกรรม "NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หมดเขต: 
จ, 2014-11-10 16:00

ประกวดภาพวาด 5th UOB Painting of the Year

ประกวดภาพวาด 5th UOB Painting of the Year

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาด “ยูโอบี เพ้นต์ติ้ง ออฟ เดอะ เยียร์ ครั้งที่ 5” (5th UOB Painting of the Year) โดยภาพวาดที่ชนะเลิศการประกวดประเภทศิลปินอาชีพจะได้ร

หมดเขต: 
อา, 2014-10-05 16:00

ประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดสู่ชีวิต" ครั้งที่ 26

ประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดสู่ชีวิต" ครั้งที่ 26

กลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 26 ประจำปี 2557 ชิง โล่รางวัลเกียรติคุณพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา

หมดเขต: 
อ, 2014-08-05 16:00

ประกวดการทำต้นแบบประติมากรรม หัวข้อ “Wind & Water at Tha Maharaj"

ประกวดการทำต้นแบบประติมากรรม  หัวข้อ “Wind & Water at Tha Maharaj"

บริษัท สุภัทรา เรียลเอสเตท จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการทำต้นแบบประติมากรรม หัวข้อ "การทำประติมากรรมต้นแบบสอดแทรกสัญลักษณ์ Wind & Water at Tha Maharaj" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า

หมดเขต: 
ศ, 2014-08-01 16:00

ประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 12

ประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 12

อาศรมศิลปกรรมทักษิณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 12 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

หัวข้อการประกวด

หมดเขต: 
จ, 2014-06-30 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดศิลปกรรม

Members Online

There are currently 0 users online.