^ Back to Top

สิงหาคม 2021

ประกวดโครงการเพื่อสังคม Taiwan Excellence “Sharing is Caring”

การประกวด: โครงการ Taiwan Excellence #Sharing is Caring

Taiwan Excellence เชิญชวน บุคคล สถาบัน องค์กร ที่ทำงานเพื่อสังคม นำเสนอแนวคิดที่ต้องการแก้ไข ประเด็นทางด้านสังคม และการปกป้องสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ “Sharing is Caring” โดยนำเสนอแนวคิด วิธีการดีๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชน และประเทศของตน ในด้านสังคมและ

หมดเขต: 
อา, 2021-10-31 16:30

โครงการ YEEP ประกวด Pitching Challenge "ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19”

โครงการ YEEP (Youth Engagement for Environmental Policy) ประกวด Pitching Challenge
สำนักงานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (IFMSA-Thailand) เปิดรับสมัครทีมผู้เข้าร่วมเเข่งขัน Pitching Challenge เพื่อเสนอข้อพัฒนานโยบายด้านสุขภาวะสิ่งเเวดล้อม ชิงเงินรางวัลรวม 13,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร "ป
หมดเขต: 
ศ, 2021-08-20 16:00

ประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 30 หัวข้อ "เดิน..เฟี้ยว ไอเดีย..ฟ้าว กับ GAMBOL”

ประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 30 ภายใต้หัวข้อ "เดิน..เฟี้ยว ไอเดีย..ฟ้าว กับ GAMBOL”

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด (GAMBOL) เชิญชวน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 30 ภายใต้หัวข้อ "เดิน..เฟี้ยว ไอเดีย..ฟ้าว กับ GAMBOL” ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร

หมดเขต: 
อา, 2021-09-12 16:00

ประกวดงานศิลปะและการออกแบบ หัวข้อ “The Future of Us : The Future of Happiness by Mentor International and University of the Arts London (UAL)

ประกวดงานศิลปะและการออกแบบ หัวข้อ “The Future of Us : The Future of Happiness by Mentor International and University of the Arts London (UAL)

Mentor International ร่วมกับ University of the Arts London (UAL) ชวนเยาวชน อายุ 17ปีขึ้นไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานศิลปะและการออกแบบ ในทุกรูปแบบ หัวข้อ  “The Future of Us : The Future of Happiness มาใช้ความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณ สร้างความส

หมดเขต: 
ศ, 2021-09-17 (All day)

ประกวดสุดยอดหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ "i-MEDBOT Innovation Contest 2021"

ประกวดสุดยอดหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ "i-MEDBOT Innovation Contest 2021"

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป บริษัท องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุดยอดหุ่นยนต์ท

หมดเขต: 
อ, 2021-08-10 17:00

ประกวดไอเดียวิชาการในหัวข้อ “TSAJ Festival 2021: Sustainable Society จุดประกายความคิดสู่สังคมไทยอันยั่งยืน”

ประกวดไอเดียวิชาการในหัวข้อ “TSAJ Festival 2021: Sustainable Society จุดประกายความคิดสู่สังคมไทยอันยั่งยืน”

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์(สนทญ.) มีกำหนดการจัดโครงการวิชาการประจำปี พ.ศ.

หมดเขต: 
อ, 2021-08-17 16:30

ประกวดคลิป/สารคดีสั้น "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"

ประกวดคลิป/สารคดีสั้น "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน และเยาวชน อายุ 7 - 18 ปี ร่วมเสนอไอเดียเพื่อ นำเสนอปัญหาและทางออกสู่การแก้ไขวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านคลิป/สารคดีสั้น ภายใต้แนวคิดเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ชิงทุนการศึกษารวม

หมดเขต: 
จ, 2021-08-30 16:30

โครงการประกวดหนังสั้น ชาติไทยในดวงตา

โครงการประกวดหนังสั้น ชาติไทยในดวงตา
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เชิญชวน นักเรียน - นิสิต/นักศึกษา ร่วมส่งเรื่องย่อของหนังสั้น ภายใต้ชื่อเรื่อง “ชาติไทยในดวงตา “ ความยาว 30 นาที ในมุมมองและทัศนคติเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ของตนเอง ความยาวไม่เกิน A4 โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้เ
หมดเขต: 
อ, 2021-08-31 16:30

ประกวดวาดภาพปีที่ 8 : Energy Painting 2021 “หลงรักพลังงาน”

ประกวดวาดภาพปีที่ 8 : Energy Painting 2021 “หลงรักพลังงาน”

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพปีที่ 8 : Energy Painting 2021 “หลงรักพลังงาน” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ

ประเภทการประกวด

หมดเขต: 
อ, 2021-08-31 16:30

โครงการประกวดคลิป "ของดีบ้านฉัน 2021 หัวข้อ อาหาร"

โครงการประกวดคลิป "ของดีบ้านฉัน 2021 " หัวข้อ "อาหาร"

OKMD เชิญชวน บุคคลทั่วไป ประกวดคลิป "ของดีบ้านฉัน 2021 " หัวข้อ "อาหาร" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 40,000 บาท เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้

หมดเขต: 
อ, 2021-08-31 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต”

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต”

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอเชิญชวนผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “ออมกับ กอช.

หมดเขต: 
จ, 2021-09-20 16:00

ประกวดผลงานศิลปะ โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15 (ประจำปี 2564)

ประกวดผลงานศิลปะ โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15 (ประจำปี 2564)

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  เชิญชวนเยาวชนไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึงมหาวิทยาลัย ส่งผลงานศิลปะ ผ่านการอ่านวรรณกรรมที่ชอบ ในหัวข้อประกวด คือ 1.“กำลังใจสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่” หรือ 2.“การให้อิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ” ใน

หมดเขต: 
ศ, 2021-10-15 16:30

ประกวด Diamond Interior Design Contest 2021 ประกวดออกแบบลายบอร์ดตกแต่งผนัง

Diamond Interior Design Contest 2021

ทางบริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) เชิญชวน นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวด โครงการ Diamond Interior Design Contest 2021 การประกวดออกแบบลายบอร์ดตกแต่งผนังพิมพ์ลาย ภายใต้แนวคิด “Digital Printing Board, Create an Inspiring Space - ส

หมดเขต: 
ศ, 2021-09-17 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.