^ Back to Top

มิถุนายน 2018

ประกวดออกแบบรองเท้าลำลอง ADDA DESIGN CONTEST ครั้งที่ 8

ประกวดออกแบบรองเท้าลำลอง ADDA DESIGN CONTEST

บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบรองเท้าลำลอง ADDA DESIGN CONTEST ครั้งที่ 8 หัวข้อ "ADDA @FRIENDS With ADVENTURE" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2018-09-14 16:00

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น “คิดจะรัก มัน(ส์)ต้องรู้”

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น “คิดจะรัก มัน(ส์)ต้องรู้”

กรมกิจการเด็กแและเยาวชน โดยกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน ขอเชิญเครือข่ายเด็กและเยาวชน DJ TEEN ส่งผลงานเข้าร่วมในการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น “คิดจะรัก มัน(ส์)ต้องรู้” ชิงโล่รางวัล และประกาศนียบั

หมดเขต: 
อา, 2018-07-15 16:00

ประกวดออกแบบเสื้อผ้า China World Fashion Design Contest 2018

ประกวดออกแบบเสื้อผ้า China World Fashion Design Contest 2018

ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อผ้า China World Fashion Design Contest 2018 (ครั้งที่ 8) ภายใต้แนวคิด “Thai Trends เทรนด์ไทยสู่เทรนด์โลก” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2018-07-30 16:00

ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 8

ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 8

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญศิลปิน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 8 หัวข้อ "รื่นเริง เถลิงศก" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3,950,000 บาท

หมดเขต: 
ส, 2019-03-02 18:00

ประกวดตราสัญลักษณ์คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ประกวดตราสัญลักษณ์คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2018-08-31 16:00

ประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน "Campus Challenge 2018"

ประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน "Campus Challenge 2018"

โตโยต้าถนนสีขาว ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน "Campus Challenge 2018" ชิงรางวัล พร้อมเที่ยวญี่ปุ่นฟรียกทีม และยังได้มีโอกาสฝึกงานกับโตโยต้า

หมดเขต: 
ศ, 2018-09-21 16:00

ประกวดออกแบบโล่รางวัล สำนักงาน ป.ป.ช.

ประกวดออกแบบโล่รางวัล สำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโล่รางวัล สำนักงาน ป.ป.ช. ชิงเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ

หมดเขต: 
พ, 2018-08-15 16:00

ประกวดโฮมสเตย์ หัวข้อ "GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์"

ประกวดโฮมสเตย์ หัวข้อ "GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์"

โครงการชุมชนต้นแบบประชารัฐสีชมพูโดย ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้ประกอบการโฮมสเตย์ สมัครเข้าร่วมการประกวดโฮมสเตย์ หัวข้อ "GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์" ชิงเงินสนับสนุนมูลค่ารวมกว่า 3,200,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2018-07-13 16:00

ประกวดเต้นแบบฟรีสไตล์ "KIZ DANCE TALENT"

ประกวดเต้นแบบฟรีสไตล์ "KIZ DANCE TALENT"

Kizventure Park ขอเชิญน้องๆ อายุ 3-13 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเต้นแบบฟรีสไตล์ "KIZ DANCE TALENT" ชิงทุนการศึกษา และของรางวัล มูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
อา, 2018-09-02 16:00

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2561 หัวข้อ “โครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรม”

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2561 หัวข้อ “โครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรม”

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ร่วมกับ กลุ่มทรู ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2561 หัวข้อ “โครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรม” ชิงเงินสนับสนุน พร้อมโล่เกีย

หมดเขต: 
ศ, 2018-08-03 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ภายใต้แนวคิด "ทางหลวงชนบท เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ภายใต้แนวคิด "ทางหลวงชนบท เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ"

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ภายใต้แนวคิด "ทางหลวงชนบท เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวั

หมดเขต: 
พ, 2018-08-15 16:00

ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "CentralPlaza Nakhon Ratchasima ลูกทุ่ง คอนเทสต์"

ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "CentralPlaza Nakhon Ratchasima ลูกทุ่ง คอนเทสต์"

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ขอเชิญนักเรียนบประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "CentralPlaza Nakhon Ratchasima ลูกทุ่ง คอนเทสต์" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

หมดเขต: 
ส, 2018-07-07 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร”

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร”
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 9,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2018-06-22 05:46

ประกวดภาพถ่าย FTTX Photo Contest หัวข้อ “เล่าเรื่องงานช่างกับกระเป๋า S-Tech Splicer Limited Bag”

ประกวดภาพถ่าย FTTX Photo Contest หัวข้อ “เล่าเรื่องงานช่างกับกระเป๋า S-Tech Splicer Limited Bag”

บริษัท สิษฐ์ปการ เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย จำกัด หรือ S-Tech ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย FTTX Photo Contest หัวข้อ “เล่าเรื่องงานช่างกับกระเป๋า S-Tech Splicer Limited Bag” ชิงรางวัล TriBrer OTDR FOT-100-P มูลค่า 4

หมดเขต: 
จ, 2018-08-20 16:00

ประกวดความสามารถพิเศษ Super S Award Season 4 (Sing Speech Step)

ประกวดความสามารถพิเศษ Super S Award Season 4 (Sing Speech Step)

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดความสามารถพิเศษ Super S Award Season 4 (Sing Speech Step) ชิงเงินรางวัล พร้อม โล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก

หมดเขต: 
ศ, 2018-07-06 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.