^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย FTTX Photo Contest หัวข้อ “เล่าเรื่องงานช่างกับกระเป๋า S-Tech Splicer Limited Bag”

ประกวดภาพถ่าย FTTX Photo Contest หัวข้อ “เล่าเรื่องงานช่างกับกระเป๋า S-Tech Splicer Limited Bag”

บริษัท สิษฐ์ปการ เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย จำกัด หรือ S-Tech ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย FTTX Photo Contest หัวข้อ “เล่าเรื่องงานช่างกับกระเป๋า S-Tech Splicer Limited Bag” ชิงรางวัล TriBrer OTDR FOT-100-P มูลค่า 45,000 บาท

ผู้มีสิทธิ์ส่งเข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ ของผู้ส่งภาพเข้าประกวด

กติกาการประกวด

  • ใช้กล้องถ่ายภาพได้ทุกประเภท
  • ในภาพต้องมีกระเป๋า S-Tech Splicer Limited Bag เป็นองค์ประกอบ
  • ส่งภาพและคำบรรยายภาพ (จะพิมพ์ลงในภาพเลยหรือไม่ก็ได้)พร้อม  ชื่อ-นามสกุล อายุและอาชีพ
  • สามารถส่งผลงานได้ไม่เกินท่านละ 2 ภาพ
  • สามารถส่งผลงานภาพถ่ายผ่านทาง inbox แฟนเพจ stech.fttx โดยส่งไฟล์ภาพเป็นนามสกุล .jpg หรือที่ e-mail: supinya_sa@stechfttx.com

ระยะเวลาการประกวด

  • ส่งผลงาน 21 มิถุนายน – 20 สิงหาคม 2561
  • ประกาศผลวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ทาง Facebook Fanpage

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/stech.fttx

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณสุภิญญา / Sitpakarn Technology and Supply Co., Ltd.

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
45,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
21 มิ.ย. 2018 10:00 to 20 ส.ค. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.