^ Back to Top

ประกวด Clip VDO

ประกวด Clip VDO หัวข้อ "Together We Are Stronge เราพร้อม..คุณพร้อม..ก้าวไปพร้อมกัน"

ประกวด Clip VDO หัวข้อ "Together We Are Stronge เราพร้อม..คุณพร้อม..ก้าวไปพร้อมกัน"

อิมแพ็ค เมืองทองธานี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Clip VDO หัวข้อ "Together We Are Stronge เราพร้อม..คุณพร้อม..ก้าวไปพร้อมกัน" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

กติกาการประกวด

Deadline: 
Mon, 2022-01-17 16:30

ประกวด Clip VDO "NISSIN Extreme เผ็ดซี๊ดด x2 Challenge"

ประกวด Clip VDO "NISSIN Extreme เผ็ดซี๊ดด x2 Challenge"

NISSIN ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Clip VDO "NISSIN Extreme เผ็ดซี๊ดด x2 Challenge" หัวข้อ "เผ็ดทุกท่าไปกับ NISSIN Extreme" ชิง iPhone 11 และเงินรางวัลมูลค่ากว่า 60,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2020-05-03 16:30

ประกวด Clip VDO หัวข้อ “ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ Never Surrender”

ประกวด Clip VDO หัวข้อ “ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ Never Surrender”

บริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชภัณฑ์ยาจากประเทศสเปน ร่วมกับเพจผู้หญิงไม่ยอมแพ้ - Never Surrender ขอเชิญผู้สนใจร่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Clip VDO หัวข้อ “ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ Never Surrender” ถ่ายทอดเรื่องราวค

Deadline: 
Tue, 2019-10-15 16:30

ประกวด Clip VDO “งาน Photo Fair 2019”

ประกวด Clip VDO “งาน Photo Fair 2019”

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Clip VDO “งาน Photo Fair 2019” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และเข้าร่วมงาน Photo Fair ในวันพิธีเปิด

Deadline: 
Sun, 2019-09-29 (All day)

ประกวด Clip VDO “แค่ปรับ ราชการก็เปลี่ยน”

ประกวด Clip VDO “แค่ปรับ ราชการก็เปลี่ยน”

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Clip VDO “แค่ปรับ ราชการก็เปลี่ยน” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Fri, 2018-07-20 16:00

ประกวด Clip VDO "สวนน้ำพันท้ายนรสิงห์"

ประกวด Clip VDO "สวนน้ำพันท้ายนรสิงห์"

สวนน้ำพันท้ายนรสิงห์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Clip VDO "สวนน้ำพันท้ายนรสิงห์" ชิงทุนการศึกษา บัตรเข้าเล่นสวนน้ำ พร้อมเกียรติบัตร มูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

Deadline: 
Fri, 2018-03-30 16:00

ประกวดออกแบบ Infographic และ Clip VDO ในโครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด"

ประกวดออกแบบ Infographic และ Clip VDO ในโครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด"

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Infographic และ Clip VDO (ความยาว 1 นาที) ในโครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" ภายใต้หัวข้อ "ผ

Deadline: 
Thu, 2017-06-15 16:00

ประกวด Clip VDO หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์"

ประกวด Clip VDO หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์"

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอเชิญ ประกวด Clip VDO หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Thu, 2017-06-15 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ทักษะชีวิตวัยรุ่น (Life skills)"

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ทักษะชีวิตวัยรุ่น (Life skills)"

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น (Clip VDO) เรื่อง ทักษะชีวิตวัยรุ่น (Life skills) ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2014-12-26 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น เรื่อง “การลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”

ประกวดภาพยนตร์สั้น เรื่อง “การลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมต้น มัธยมปลาย อาชีวศึกษา และนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น (Clip VDO) เรื่อง “การลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” ชิงรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sun, 2014-11-30 16:00
Subscribe to RSS - ประกวด Clip VDO

Members Online

There are currently 0 users online.