^ Back to Top

ประกวด Clip VDO "สวนน้ำพันท้ายนรสิงห์"

ประกวด Clip VDO "สวนน้ำพันท้ายนรสิงห์"

สวนน้ำพันท้ายนรสิงห์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Clip VDO "สวนน้ำพันท้ายนรสิงห์" ชิงทุนการศึกษา บัตรเข้าเล่นสวนน้ำ พร้อมเกียรติบัตร มูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 1. นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัยขึ้นไป
 2. รับสมัครเป็นทีม โดยมีสมาชิกในทีมไม่เกิน 5 ท่าน พร้อมตั้งชื่อทีม

วัน และ เวลา การสมัคร และ ส่งประกวดผลงาน

 1. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 – 30 มีนาคม 2561 ทาง inbox Facebook ของสวนน้ำพันท้ายนรสิงห์ โดยทีมงานจะจัดส่งไฟล์ใบสมัครให้
 2. ส่งหลักฐานและเอกสารการสมัคร ได้ทาง Facebook ของสวนน้ำพันท้ายนรสิงห์
 3. สามารถเข้ามาถ่ายทำ และ เก็บภาพบรรยากาศในสวนน้ำ วันที่ 1-30 เมษายน 2561
 4. ส่งผลงานได้ โดย upload ผ่าน Google Drive และ แนบ Link ส่งมาทาง ทาง Email pantai.office1@gmail.com เท่านั้น ไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2561

ขั้นตอน กติกา การประกวดผลงาน

 1. ตัวแทนนักศึกษาสามารถสมัครผ่านช่องทาง inbox ของสวนน้ำพันท้ายนรสิงห์ เพื่อขอรับเอกสารในการกรอกใบสมัคร
 2. หลังจากเจ้าหน้าที่สวนน้ำได้รับใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่สวนน้ำ จะจัดส่ง ไฟล์ Logo ของสวนน้ำพันท้ายนรสิงห์ เพื่อไปประกอบการจัดทำ Clip VDO ให้ทาง Email ของตัวแทนกลุ่มนักศึกษา
 3. นักศึกษาต้องส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ format.mp4 ความยาว 3 นาที ภายใต้ Concept เที่ยวได้ทุกวัน มันส์ได้ทุกวัย ไปได้ทั้งครอบครัว โดยไม่จำกัดรูปแบบ และเทคนิคการถ่ายทำ
 4. การตัดสินจะแบ่งเป็น 2 รอบคือ
  • รอบที่ 1 คัดเลือกโดยทีมผู้บริหารสวนน้ำฯ โดยจะคัดเลือกให้เหลือเพียง 5 ทีม จากผู้ส่งชิ้นงานเข้าประกวดทั้งหมด ประกาศผ่านหน้า Facebook สวนน้ำพันท้ายนรสิงห์ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
  • รอบที่ 2 คัดเลือกโดย ทีมสวนน้ำจะโพส Clip VDO ลงใน Facebook และนับคะแนนจาก ยอดกด Like และ กด Share รวมกัน ( 1 Like = 1 คะแนน / 1 Share = 1 คะแนน) โดยจะเริ่มโพสลง Facebook ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 และปิดนับ ยอด Like & Share ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น.
 5. ผลการตัดสิน และ ประกาศรางวัลถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร และ บัตรเข้าสวนน้ำฟรี 10 ใบ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 8,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร และ บัตรเข้าสวนน้ำฟรี 10 ใบ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร และ บัตรเข้าสวนน้ำฟรี 10 ใบ
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล ใบประกาศเกียรติบัตร และ บัตรเข้าสวนน้ำฟรีทีมละ 10 ใบ

หมายเหตุ : ชิ้นงานทั้งหมด ที่ส่งเข้าประกวด จะถือเป็นสมบัติ ของสวนน้ำพันท้ายนรสิงห์ทันที โดยสวนน้ำฯ สามารถนำไปดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการตลาดอย่างหนึ่งอย่างใด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถาม
โทร. 085 177 2777

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Pantai Waterpark

Total Prize Money: 
40,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
14 Mar 2018 10:00 to 30 Mar 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.