^ Back to Top

ประกวดดนตรีไทย

การประกวดดนตรีไทยและรำวงมาตรฐานครั้งที่ 10

การประกวดดนตรีไทยและรำวงมาตรฐานครั้งที่ ๑๐

สถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรียนเชิญประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วม โครงการประกวดดนตรีไทยและรำวงมาตรฐานครั้งที่ 10 ระดับประชาชน เพื่อเฉลิมพ

Deadline: 
Fri, 2013-09-20 16:00

ประกวดดนตรีไทย "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ 28 ชิงถ้วยพระราชทาน

การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ 28 พุทธศักราช 2556 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) และธนาคารกรุงเท

Deadline: 
Fri, 2013-09-27 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดดนตรีไทย

Members Online

There are currently 0 users online.