^ Back to Top

วิชาการ

อบรม สัมมนา วิชาการ

โครงการ Space Camp Thailand

โครงการ Space Camp Thailand

Space Camp Thailand โครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย (Discover Thailand's Astronaut Scholarship Program) เปิดรับสมัครนักเรียนสัญชาติไทยอายุ 14-18 ปี เข้าสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาของรัฐบาลสหรัฐเพื่อเป็นตัวแทน 3 คนของประเทศ เข้า

Seminar date: 
Sunday, 2016, September 18 - 10:00 to Friday, 2016, October 14 - 16:00

สัมมนา “เทคนิคการเจรจาทางการค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้ากับคู่ค้าในประเทศจีน”

สัมมนา “เทคนิคการเจรจาทางการค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้ากับคู่ค้าในประเทศจีน”

สัมมนา “เทคนิคการเจรจาทางการค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้ากับคู่ค้าในประเทศจีน” จัดในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Seminar date: 
Friday, 2016, August 19 - 13:00 to 16:00

บรรยายในหัวข้อ "ภาพวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการมรณกรรมของฟอลคอน"

บรรยายในหัวข้อ "ภาพวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการมรณกรรมของฟอลคอน"

บรรยายในหัวข้อ "ภาพวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการมรณกรรมของฟอลคอน" โดยวิทยากร รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี และ อาจารย์กำพล จำปาพันธ์ ดำเนินรายการโดยวรเทพ อรรคบุตร การบรรยายจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 15.00-17.00น.

Seminar date: 
Saturday, 2016, March 19 - 15:00 to 17:00

การบรรยาย หัวข้อ "ร่องรอยมรดกทางวัฒนธรรมที่ต่างชาติทิ้งไว้ผ่านเส้นทางความสัมพันธ์อยุธยา"

การบรรยาย หัวข้อ "ร่องรอยมรดกทางวัฒนธรรมที่ต่างชาติทิ้งไว้ผ่านเส้นทางความสัมพันธ์อยุธยา"

การบรรยาย หัวข้อ "ร่องรอยมรดกทางวัฒนธรรมที่ต่างชาติทิ้งไว้ผ่านเส้นทางความสัมพันธ์อยุธยา" โดยวิทยากร ผศ.ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ และ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ ดำเนินรายการโดยวรเทพ อรรคบุตร การบรรยายจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 เว

Seminar date: 
Saturday, 2016, January 30 - 15:00 to 17:00

การอบรมในงาน “แม็คเอ็ดดูก้า 2016 (MACEDUCA 2016) : ปฏิรูปการเรียนรู้ ครูคือหัวใจ” ครั้งที่ 2

อบรมในงาน “แม็คเอ็ดดูก้า 2016 (MACEDUCA 2016) : ปฏิรูปการเรียนรู้ ครูคือหัวใจ” ครั้งที่ 2

แม็คเอ็ดดูเคชั่น ยังคงมุ่งมั่นและเดินหน้าส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ของครูทั่วประเทศในทุกระดับการศึกษา ด้วยการจัดงาน “แม็คเอ็ดดูก้า 2016 (MACEDUCA 2016) :

Seminar date: 
Saturday, 2015, November 28 - 09:00 to 16:00

สัมมนาวิชาการ "เกียวโต การอยูร่วมกันของมรดกวัฒนธรรมในอดีตกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน"

สัมมนาวิชาการ "เกียวโต การอยูร่วมกันของมรดกวัฒนธรรมในอดีตกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน"

งานสัมมนาวิชาการ "เกียวโต การอยูร่วมกันของมรดกวัฒนธรรมในอดีตกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน" จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Seminar date: 
Saturday, 2015, November 7 - 13:00 to 16:00

สัมมนาแนะนำสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น Interculture Language Academy (ILA)

สัมมนาแนะนำสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น Interculture Language Academy (ILA)

สัมมนาแนะนำสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น Interculture Language Academy (ILA) ทำความรู้จัก “โกเบ” ให้มากขึ้น… อีกหนึ่งเมืองทางเลือกในการไปเรียนภาษาที่ประเทศญี่ปุ่น ในวันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคมนี้ ที่ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น เจเอ

Seminar date: 
Friday, 2015, August 7 - 16:30 to 18:30

บรรยายทางวิชาการหัวข้อ “ปักกิ่ง : การเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมสู่งานสร้างสรรค์

บรรยายทางวิชาการหัวข้อ “ปักกิ่ง : การเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมสู่งานสร้างสรรค์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายทางวิชาการหัวข้อ “ปักกิ่ง : การเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมสู่งานสร้างสรรค์” นำเสนอประเด็นจากมุมมองที่หลากหลายในการจัดการทางวัฒนธรรม โดยวิทยากรนายฉิน

Seminar date: 
Saturday, 2014, November 22 - 13:30 to 16:00

ประชุมวิชาการ TK Forum 2014 ภายใต้แนวคิด “Learning in the Digital Era”

ประชุมวิชาการ TK Forum 2014 ภายใต้แนวคิด “Learning in the Digital Era”

เนื่องด้วยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) มุ่งขยายองค์ความรู้ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหาความรู้ของคนรุ่นใหม่ จึงจัดประชุมวิชาการ TK Forum 2014 ภายใต้แนวคิด “Learning in the Dig

Seminar date: 
Thursday, 2014, June 19 - 08:00 to Thursday, 2014, June 26 - 17:00

Pages

Subscribe to RSS - วิชาการ

Members Online

There are currently 0 users online.