^ Back to Top

สัมมนา “เทคนิคการเจรจาทางการค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้ากับคู่ค้าในประเทศจีน”

สัมมนา “เทคนิคการเจรจาทางการค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้ากับคู่ค้าในประเทศจีน”

สัมมนา “เทคนิคการเจรจาทางการค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้ากับคู่ค้าในประเทศจีน” จัดในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนา “เทคนิคการเจรจาทางการค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้ากับคู่ค้าในประเทศจีน”

ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยโครงการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น วัตถุประสงค์พื่อให้ความรู้และเป็นแนวทางแก่ผู้ที่สนใจในการประกอบธุรกิจกับคู่ค้าในประเทศจีน ตลอดที่ผ่านมาทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้มีส่วนในการจัดโครงการสัมมนาให้ความรู้แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอก มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี เพื่อพัฒนาบุคลากรและแนะแนวทางให้แก่ผู้ที่สนใจในโครงการ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
1. บุคคลทั่วไปที่มีความสนในการประกอบธุรกิจกับประเทศจีน
2. ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นการประกอบธุรกิจนำเข้าหรือส่งออกสินค้ากับประเทศจีน
3. ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจร่วมกับคู่ค้าจากประเทศจีน

วิทยากร
โดย คุณภาวินีย์ เกื้อเส้ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเค อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
เจ้าของบริษัท PK Cargo ผู้อำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ
ปัจจุบันมีสำนักงานและคลังสินค้า ณ นครกว่างโจว ประเทศจีน
www.pkcargo.com

หัวข้อการสัมมนาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
1. เทคนิคการเจรจาเพื่อการส่งออกและแนวทางในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมกรณีศึกษา
2. เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อการนำเข้าและสภาพตลาดภายในประเทศจีน

กำหนดการรับสมัครและสัมมนา
รับสมัครวันนี้ถึง วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559
ลงทะเบียนได้ที่ >>> http://goo.gl/forms/pmZvPZ2g5hzy6KqC3
วันอบรมสัมมนา วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559

*สัมมนาฟรี

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม
คุณ ชนากานต์ โทร. 081-667- 7441
คุณ จุฑารัตน์ โทร. 082-626- 1296

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณจุฑารัตน์ จันทรี

สัมมนา “เทคนิคการเจรจาทางการค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้ากับคู่ค้าในประเทศจีน”

Seminar date: 
19 Aug 2016 13:00 to 16:00
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.