^ Back to Top

ธุรกิจ

อบรม สัมมนา ธุรกิจ ในด้านต่างๆ

สัมมนาออนไลน์ MAT National Webinar 2022

สัมมนาออนไลน์ MAT National Webinar 2022

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขอเชิญนิสิต-นักศึกษา และ คณาจารย์ รวมถึงผู้ที่สนใจด้านการตลาด ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ MAT National Webinar 2022 ซึ่งเป็นงานสัมมนาออนไลน์ระดับประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 - วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565

Seminar date: 
Thursday, 2022, September 8 (All day) to Friday, 2022, September 9 (All day)

สัมมนา “มหัศจรรย์เส้นใยกัญชง สู่ตลาดโลก”

สัมมนา “มหัศจรรย์เส้นใยกัญชง สู่ตลาดโลก”

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา “มหัศจรรย์เส้นใยกัญชง สู่ตลาดโลก” ในศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น.

Seminar date: 
Friday, 2022, February 25 - 09:00 to 16:30

งานบรรยาย "วิกฤติครั้งนี้อาจจะหนัก แต่ไม่ว่าใครก็จะข้ามผ่านมันไปได้"

งานบรรยาย "วิกฤติครั้งนี้อาจจะหนัก แต่ไม่ว่าใครก็จะข้ามผ่านมันไปได้"

งานบรรยาย "วิกฤติครั้งนี้อาจจะหนัก แต่ไม่ว่าใครก็จะข้ามผ่านมันไปได้"
 โดยคุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ (ศิริวัฒน์เเซนด์วิช) ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 12:00 น ณ ลานกิจกรรม ชั้น G อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภู

Seminar date: 
Saturday, 2020, August 1 - 09:00 to 12:00

สัมมนา "Crowd Funding การระดมทุนในยุคดิจิทัล – โอกาสและความท้าทาย"

สัมมนา "Crowd Funding การระดมทุนในยุคดิจิทัล – โอกาสและความท้าทาย"

สมาคมศิษย์เก่า XMBA ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา "Crowd Funding การระดมทุนในยุคดิจิทัล – โอกาสและความท้าทาย" ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:30 น.

Seminar date: 
Wednesday, 2020, February 5 - 13:30 to 17:15

สัมมนา "ถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบและการต่อยอดธุรกิจเครื่องจักรกลฝีมือคนไทยด้วยแนวคิดทรัพย์สินทางปัญญา"

สัมมนา "ถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบและการต่อยอดธุรกิจเครื่องจักรกลฝีมือคนไทยด้วยแนวคิดทรัพย์สินทางปัญญา"

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการ นักพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร เข้าร่วมสัมมนา "ถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบและการต่อยอดธุรกิจเครื่องจักรกลฝีมือคนไทยด้วยแนวคิดทรัพย์สินทางปัญญา"

Seminar date: 
Sunday, 2019, July 7 - 08:30 to 16:30

สัมมนา หัวข้อ "หลักการออกแบบเครื่องหมายการค้าไทยเพื่อการจดทะเบียน"

สัมมนา หัวข้อ "หลักการออกแบบเครื่องหมายการค้าไทยเพื่อการจดทะเบียน"

สัมมนา หัวข้อ "หลักการออกแบบเครื่องหมายการค้าไทยเพื่อการจดทะเบียน" วิทยากรโดย อ.พฤกษชาติ ชีวะโอสถ ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 214-216 ไบเทค บางนา (BITEC) กรุงเทพฯ

Seminar date: 
Saturday, 2018, June 16 - 13:00 to 16:00

สัมมนาในงานการประชุมประจำปี THAI-BISPA Day 2018 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “Catalyst for Thailand's Innovation Ecosystem”

สัมมนาในงานการประชุมประจำปี THAI-BISPA Day 2018 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “Catalyst for Thailand's Innovation Ecosystem”

สัมมนาในงานการประชุมประจำปี THAI-BISPA Day 2018 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “Catalyst for Thailand's Innovation Ecosystem” ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ยัท อบาโลน คอนเวนชั่น ฮอลล์ อาคารไทยซีซีทาวเวอร์

Seminar date: 
Thursday, 2018, March 22 - 08:00 to 16:30

สัมมนาธุรกิจ “SME START SMART WITH NOSTRA MAP”

สัมมนาธุรกิจ “SME START SMART WITH NOSTRA MAP”

บริษัท โกลบเทค จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการด้านข้อมูลแผนที่ดิจิตอล ที่มีความละเอียด ถูกต้องและทันสมัยสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แบรนด์แผนที่ "นอสตร้า" (NOSTRA) ได้มีการจัดงานสัมมนาธุรกิจ “SME START SMART WIT

Seminar date: 
Tuesday, 2017, June 13 - 13:00 to 17:00

สัมมนา “เทคนิคการเจรจาทางการค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้ากับคู่ค้าในประเทศจีน”

สัมมนา “เทคนิคการเจรจาทางการค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้ากับคู่ค้าในประเทศจีน”

สัมมนา “เทคนิคการเจรจาทางการค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้ากับคู่ค้าในประเทศจีน” จัดในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Seminar date: 
Friday, 2016, August 19 - 13:00 to 16:00

อบรมพิเศษ “นักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 30 หรือ MARKETING TRAINEE #30”

อบรมพิเศษ “นักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 30 หรือ MARKETING TRAINEE #30”

ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT) ขอเชิญเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาเอกหรือโทการตลาด หรือนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาโทการตลาด และกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี สมัครเข้าร่วมการอบรมพิเศษ “นัก

Seminar date: 
Monday, 2016, March 7 (All day) to Monday, 2016, April 18 (All day)

Pages

Subscribe to RSS - ธุรกิจ

Members Online

There are currently 0 users online.