^ Back to Top

ประกวดการออกแบบเพื่อชุมชน

ประกวดการออกแบบเพื่อชุมชน

โครงการปิ๊งส์ โดยแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกฯ สสส. ร่วมกับ art4d จัดโครงการประกวดการออกแบบเพื่อชุมชน และร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อค้นหาเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักการออกแบบ

รายละเอียดการรับสมัคร

  • เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ทั้งในและนอกสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า อายุระหว่าง 15 - 25 ปี ภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีความเข้าใจและทักษะในเรื่องการออกแบบเบื้องต้น
  • ออกแบบโครงการที่อยู่ภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นโครงการเกี่ยวกับสิ่งใดก็ได้ในชุมชนที่สามารถนำการออกแบบเข้าไปสร้างสรรค์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา หรือแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยผลงานสุดท้ายที่ออกมาอยู่ในงบประมาณการดำเนินสร้างจริงจำนวน 100,000 บาท
  • 20 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เวลา 3 วัน 2 คืน กับทีมงานart4d
  • 10 ทีมสุดท้ายหลังจากจบกิจกรรมอบรม จะได้รับทุนในการทำผลงานต้นแบบทีมละ 10,000 บาท

รายละเอียดวิธีการส่งผลงาน
ส่งเอกสารหรือคลิปเพื่อสมัครคัดเลือกเข้าร่วมเวิร์คช็อป ดังนี้
-- รายละเอียดโครงการ (ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4) พร้อมภาพสเก็ตช์ต้นแบบของงานที่จะปรับปรุง (ขนาด A4 ) และภาพสเก็ตช์หรือภาพถ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ (5-10 ภาพ)
หรือ
-- คลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาทีิ เกี่ยวกับโครงการและแนวคิดในการออกแบบที่ต้องการนำเสนอในYouTube

*** พร้อมจดหมายรับรองจากผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่โครงการ ***

ส่งเอกสารทั้งหมด
ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2554

สอบถามรายละเีอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร: 02 260 2606-8
Email : designhero@art4d.com

เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
200,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Tue, 2011-09-20 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.