^ Back to Top

การประกวดภาพกราฟฟิก ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา

การประกวดภาพกราฟฟิก ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา

ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ "Computer, in 2021" - คอมพิวเตอร์อีก 10 ปีข้างหน้าในความคิดของคุณเป็นอย่างไร สร้างสรรค์จินตนาการตามสไตล์ของคุณ พร้อมส่งมาร่วมชิงรางวัล รวมมูลค่าร่วมแสนบาท!

รางวัล มีทั้งสิ้น 7 รางวัล แบ่งเป็นเงินสด 6 รางวัลสำหรับ 2 ประเภท ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา และ iPad 3G Wifi 64 GB 1 เครื่อง

 • อันดับ 1 แต่ละประเภท (มัธยมศึกษา/อุดมศึกษา) เงินสดมูลค่า 20,000 บาท
 • อันดับ 2 แต่ละประเภท (มัธยมศึกษา/อุดมศึกษา) เงินสดมูลค่า 10,000 บาท
 • อันดับ 3 แต่ละประเภท (มัธยมศึกษา/อุดมศึกษา) เงินสดมูลค่า 5,000 บาท
 • รางวัลพิเศษ Most Popular Like รับไปเลยทันที iPad 1 เครื่อง

สำหรับผู้เข้าร่วมกด Like ก็ไม่น้อยหน้า มีรางวัลจากการสุ่มหาผู้โชคดี จำนวนทั้งสิ้น 23 รางวัล ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกพิเศษจากงาน IOI จำนวน 3 รางวัล, เป้, หมวก, เสื้อ, ร่ม, แฟลชไดรฟ์

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23
 2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในวิชาพื้นฐานและวิชาชีพ

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเท่านั้น
 2. เป็นภาพกราฟิกที่สร้างขึ้นเอง ตามหัวข้อที่กำหนด ไฟล์สกุล JPEG (.JPG) ขนาดไม่เกิน 900x900 pixel
 3. ไม่จำกัดโปรแกรมที่ใช้สร้าง และจะต้องไม่ใช่ภาพถ่ายที่ดัดแปลงเป็นภาพกราฟฟิก
 4. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดได้ต้องมี facebook เป็นของตนเอง และต้องเป็น fan page โดยการกดถูกใจ (Like) ที่แฟนเพจของ IOI2011 ทาง http://www.facebook.com/ioi2011
 5. ไม่อนุญาตให้ใส่ข้อความลงในภาพ (ต้องไม่ใส่โลโก้/ลายเซ็นต์อื่นใดทั้งสิ้น)
 6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสื่อไปในทางสร้างสรรค์ ในเชิงบวกและไม่ขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของประเทศไทย และต้องไม่เป็นภาพผิดกฎหมาย หรือล่วงเกินในเรื่องสิทธิส่วนบุคคล
 7. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดในทางลิขสิทธิ์ใดๆ หากพิสูจน์ได้ภายหลัง ให้เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของผลงาน และจะเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืนหรือตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล
 8. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยนำไปใช้เพื่อเชิงพาณิชย์ หรือได้รับรางวัลจากการประกวดใดมาก่อน
 9. ส่งผลงานได้ที่อีเมล์ ioi2011th@gmail.com เท่านั้น

การตัดสินผลและสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด

 1. ผู้จัดการประกวด เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินซึ่งจะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินภาพ
 2. ผลงานที่ได้รับรางวัลทางผู้จัดโครงการจะดำเนินการติดต่อกับผู้ได้รับรางวัลในการรับ-ส่งของรางวัล
 3. ผู้จัดการประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลแก่หัวข้อการประกวดที่ไม่มีภาพกราฟิกที่สมควรได้รับรางวัล และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกา ได้ตามความเหมาะสม
 4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 5. สำหรับการตัดสินในรางวัล Most Popular Like จะตัดสินจากการกด ถูกใจ (Like) มากที่สุด จาก 23 ภาพที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ผู้ที่ได้รับ Most Popular Like สูงสุด จะได้รับ iPad 1 เครื่องทันที
 6. ผู้ที่ได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลอื่นอีก
 7. ภาพที่ส่ง ถือว่าตกเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่จะสามารถนำมาใช้งานภายในหน่วยงานได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ส่งประกวดทราบล่วงหน้า
 8. ผู้ที่ส่งเข้าประกวดต้องยอมรับในข้อตกลงว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดอาจถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อทำการเผยแพร่จัดแสดงจัดพิมพ์หรือการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยว และไม่เกี่ยวเนื่องกันกับโครงการนี้ โดยจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด
 9. กรณีที่ภาพส่งเข้าประกวดขัดต่อข้อกำหนด หรือกติกาของการส่งภาพเข้าร่วมประกวดผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการคัดผลงานออกจากการประกวดได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
 10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/ioi2011

Now, we will run A Graphic Contest, which will run from the 9th - 31st with a "computer in 2021" theme.This activity is for Hight School and University student Only.This campaign for promote International Olympiad in Informatics 2011 in Thailand and only Thai people can join it.

Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Tue, 2011-06-14 (All day)
Entry Fee: 
No
Deadline: 
09 May 2011 (All day) to 31 May 2011 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.