^ Back to Top

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับประเทศ ครั้งที่ 3

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับประเทศ ครั้งที่ 3

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจ ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กำหนดเวลา
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558

สอบถามเพิ่มเติม

  • กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนากิจการนิสิต โทร. 02 218 7248
  • นิสิตผู้รับผิดชอบโครงการ โทร. 085 019 5204
  • www.facebook.com/polsciquiz?fref=photo
Deadline: 
24 Dec 2014 10:00 to 19 Jan 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.