^ Back to Top

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ "ACADEMIC WAR – สงครามแห่งปัญญา"

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ "ACADEMIC WAR – สงครามแห่งปัญญา"

TCASter ร่วมกับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ "ACADEMIC WAR – สงครามแห่งปัญญา" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมวดการแข่งขัน

Deadline: 
Sun, 2019-11-10 16:30

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตรจากภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิท

Deadline: 
Mon, 2016-02-01 16:00

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับประเทศ ครั้งที่ 3

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับประเทศ ครั้งที่ 3

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจ ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Deadline: 
Mon, 2015-01-19 16:00
Subscribe to RSS - แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

Members Online

There are currently 0 users online.