^ Back to Top

แข่งขันตอบปัญหา

แข่งขันโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรม ในพระพุทธศาสนา (ออนไลน์) ครั้งที่ ๑ กรุงเทพมหานคร

แข่งขันโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรม ในพระพุทธศาสนา (ออนไลน์) ครั้งที่ ๑ กรุงเทพมหานคร

ศูนย์พัฒนาเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ และหน่วยงานภาคี ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรม ในพระพุทธศาสนา (ออนไลน์) ครั้งที่ ๑ กรุงเทพมหานคร ชิงทุนการ

Deadline: 
Fri, 2021-10-08 16:30

แข่งขันตอบปัญหาประกันภัย โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 10

แข่งขันตอบปัญหาประกันภัย โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 10

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาประกันภัย โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 10 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 210,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

Deadline: 
Fri, 2018-09-28 07:34

แข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ หัวข้อ "อาเซียนในมิติวัฒนธรรม"

แข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ หัวข้อ "อาเซียนในมิติวัฒนธรรม"

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ หัวข้อ "อาเซียนในมิติวัฒนธรรม" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และทัศนศึกษา

Deadline: 
Fri, 2018-09-07 16:00

แข่งขัน "ตอบปัญหาวิชาการภูมิปัญญาจีน"

แข่งขัน "ตอบปัญหาวิชาการภูมิปัญญาจีน"

LHONG 1919 ขอเชิญผู้สนใจอายุ 18 - 24 ปี  สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "ตอบปัญหาวิชาการภูมิปัญญาจีน" ชิงรางวัลไปทัศนศึกษาที่ประเทศจีน

กติกาการแข่งขัน

Deadline: 
Thu, 2018-05-31 16:00

แข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา

แข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และศึกษาสังคมวัฒนธรรมประเทศอาเซียน ณ ป

Deadline: 
Wed, 2017-09-20 16:00

แข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียและประเทศรัสเซีย (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

แข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียและประเทศรัสเซีย (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียและประเทศรัสเซีย เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย ในปี 2560 ชิงโ

Deadline: 
Mon, 2017-06-12 16:00

แข่งขันตอบปัญหาความรู้ "สาส์นสมเด็จ" เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2559

แข่งขันตอบปัญหาความรู้ "สาส์นสมเด็จ" เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ "สาส์นสมเด็จ" เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2559 ประเภทบุคคลทั่วไป

Deadline: 
Fri, 2016-02-26 08:28

แข่งขันตอบปัญหาทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยี ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559

แข่งขันตอบปัญหาทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยี ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจาปี 2559 ชิงเงินรางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2015-12-27 06:27

ประกวด และแข่งขัน ในกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง

ประกวด และแข่งขัน ในกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวด และแข่งขัน ในกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศ

Deadline: 
Mon, 2015-08-03 16:00

แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย "Thailand English Online Contest by EOL System"

Thailand English Online Contest by EOL System

EOL System ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย "Thailand English Online Contest by EOL System" ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

Deadline: 
Mon, 2015-03-09 16:00

Pages

Subscribe to RSS - แข่งขันตอบปัญหา

Members Online

There are currently 0 users online.