^ Back to Top

ประกวดวีดีโอคลิป หัวข้อ “การส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนเพื่อการป้องกัน การฟื้นฟูและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ สำหรับประเทศและชุมชน”

ประกวดวีดีโอคลิป หัวข้อ “การส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนเพื่อการป้องกัน การฟื้นฟูและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ สำหรับประเทศและชุมชน”

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (DDPM) ร่วมกับสำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (UNISDR) ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดวีดีโอคลิป ภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนเพื่อการป้องกัน การฟื้นฟูและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ สำหรับประเทศและชุมชน” (Promoting Investments for Resilient Nations and Communities) เพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติต่อประเทศและชุมชน กระตุ้นให้เพิ่มการลงทุนในมาตรการบรรเทาและการป้องกันสาธารณภัย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 9,000 ดอลลาร์สหรัฐ รับผลงานถึงวันที่ 20 เมษายน 2557

ประเด็นในการนำเสนอ

 1. การริเริ่มโครงการของชุมชนหรือบุคคล ในการสร้างความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติ และการฟื้นฟูโดยเรื่องราวควรมีความน่าสนใจ  แสดงถึงความกล้า  ความเข้มแข็ง  และความพร้อมรับมือและการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติ
 2. รูปแบบและวิธีการที่ทันสมัย ที่ก่อให้เกิดความสนใจและความตระหนัก ในเรื่องของการลดความเสี่ยงการเกิดภัยพิบัติในกลุ่มคนรุ่นใหม่  รวมถึงกลุ่มสตรีและเยาวชน 
 3. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนเพื่อการลดความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติที่เพิ่มขึ้น

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

 • ประเภทที่ 1 : รางวัลผลงานยอดเยี่ยมในกลุ่ม “ผู้ผลิตโดยเยาวชนและนักเรียน” ได้รับเงินรางวัล 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ประเภทที่ 2 : รางวัลผลงานยอดเยี่ยมในกลุ่ม “สื่อและผู้ผลิตภาพยนตร์มืออาชีพ” ได้รับเงินรางวัล 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ประเภทที่ 3 : รางวัลผลงานยอดเยี่ยมใน “กลุ่มองค์กรด้านการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติองค์กรอิสระ สหประชาชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลดความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ” ได้รับเงินรางวัล 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ประเภทที่ 4 : รางวัลผลงานยอดเยี่ยมในกลุ่ม “บุคคลทั่วไป” ได้รับเงินรางวัล 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 • รางวัลพิเศษ :  รางวัลสำหรับผลงานวีดีโอคลิปที่ได้รับการโหวตความนิยมมากที่สุด (Popular Vote) ได้รับเงินรางวัล 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ

 กติกาการประกวด
1. ผู้สมัครเลือกสมัครตามประเภท โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

 • กลุ่มเด็กเยาวชนและนักเรียน
 • กลุ่มสื่อและผู้ผลิตภาพยนตร์มืออาชีพ
 • กลุ่มองค์กรด้านการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ องค์กรอิสระ สหประชาชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลดความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ
 • ​กลุ่มบุคคลทั่วไป

​2. ความยาวในการนำเสนอคลิปวีดีโอ อย่างน้อย 2 นาที แต่ไม่เกิน 5 นาที
3. คลิปวีดีโอต้องเป็นไฟล์ที่มีคุณภาพสูง และต้องถ่ายทำด้วยกล้องวีดีโอ Handycam, DSLR หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำ วีดีโอโดยเฉพาะ ห้ามใช้กล้องมือถือในการถ่ายทำ
4. ไฟล์วิดีโอต้องมีค่าความละเอียด อย่างน้อย 480p และมีขนาดไม่เกิน 100 MB 
5. สามารถนำเสนอได้ทุกภาษา
6. การส่งผลงาน จะต้องแนบไฟล์เอกสาร (Word)  โดย  Save  เป็น .doc  หรือ .docx  ที่มีสคริป  ชื่อเรื่อง, สถานที่ถ่ายทำ และชื่อผู้ผลิตเป็นภาษาอังกฤษ
7. ประกาศผลการตัดสิน ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557

 เงื่อนไขการสมัคร

 1. ผู้สมัครสามารถส่งวีดีโอคลิปเข้าประกวดได้เพียงเรื่องเดียว และต้องผลิตโดยผู้ส่งประกวดเอง และ/หรือผู้ประกวดต้องมีสิทธิในการเผยแพร่วีดีโอคลิปนั้นๆ
 2. วิดีโอต้นฉบับของผู้เข้าประกวด ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา สัญลักษณ์ทางการค้า และสิทธิส่วนบุคคล นิติบุคคล หรือสาธารณะใดๆ
 3. วีดีโอคลิปที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่แสดงถึงคุณสมบัติหรือบรรยายภาพใดๆ ในเชิงพาณิชย์และ/หรือเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการต่างๆ ประชาสัมพันธ์มุมมองทางการเมือง และ/หรือ ผู้สมัครทางการเมือง
 4. ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร
 5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

   หลักเกณฑ์การตัดสิน

 1. ความสัมพันธ์กับหัวข้อในการประกวด
 2. น่าสนใจและดึงดูดสาธารณชนในวงกว้าง
 3. มีความคิดสร้างสรรค์และแปลกใหม่
 4. สร้างแรงบันดาลใจ
 5. มีความคิดริเริ่ม
 6. คุณภาพในการผลิต

ระยะเวลาการส่งผลงาน
ขยายระยะเวลารับผลงานไปจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2557 (จนถึงเวลา 23.59 น.) ไม่พิจารณาผลงานที่ส่งล่าช้า

ประกาศผลแบ่งเป็น 2 รอบคือ

 • รอบแรก : คัดผลงานให้เหลือ 12 ชิ้น เพื่อเปิดให้โหวตรางวัล Popular vote โดยจะประกาศได้ผลประมาณวันที่ 1 พฤษภาคม 2557
 • รอบสอง : ตัดสินผลงานยอดเยี่ยม 4 ชิ้น จากทั้ง 4 กลุ่ม ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 

หมายเหตุ  เข้ารับรางวัลวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ในพิธีปิดของการประชุมระดับรัฐมนตรี ว่าด้วยการลดความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ ครั้งที่ 6  ณ กรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

Deadline: 
29 Mar 2014 10:00 to 20 Apr 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.