^ Back to Top

ประกวดวีดีโอคลิป

ประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2562

ประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2562

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2562 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร

Deadline: 
Thu, 2019-10-31 16:30

ประกวดวีดีโอคลิป "Lady Audrey VDO Contest" หัวข้อ “A Day With Lady Audrey"

ประกวดวีดีโอคลิป "Lady Audrey VDO Contest" หัวข้อ “A Day With Lady Audrey"

Lady Audrey ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวีดีโอคลิป "Lady Audrey VDO Contest" หัวข้อ “A Day With Lady Audrey" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2018-12-15 16:00

ประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2561

ประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2561

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2561 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร

Deadline: 
Wed, 2018-10-31 16:00

ประกวดวีดีโอคลิป และสื่อภาพนิ่ง Infographic หัวข้อ “BRAND’S Young Blood บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ยิ่งให้ยิ่งได้สุขภาพดี”

ประกวดวีดีโอคลิป และสื่อภาพนิ่ง Infographic หัวข้อ “BRAND’S Young Blood บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ยิ่งให้ยิ่งได้สุขภาพดี”

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ แบรนด์ซุปไก่สกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวีดีโอคลิป และสื่อภาพนิ่ง Infographic หัวข้อ “BRAND’S Young Blood บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ยิ่งให้ยิ่งได้สุขภาพดี” ชิงโล

Deadline: 
Fri, 2017-12-15 16:00

ประกวดวีดีโอคลิป หัวข้อ "Y We Are ท้าเที่ยวภูเก็ต"

ประกวดวีดีโอคลิป หัวข้อ "Y We Are ท้าเที่ยวภูเก็ต"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวีดีโอคลิป หัวข้อ "Y We Are ท้าเที่ยวภูเก็ต" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 140,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2017-07-20 16:00

ประกวดวีดีโอคลิป หัวข้อ “การส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนเพื่อการป้องกัน การฟื้นฟูและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ สำหรับประเทศและชุมชน”

ประกวดวีดีโอคลิป หัวข้อ “การส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนเพื่อการป้องกัน การฟื้นฟูและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ สำหรับประเทศและชุมชน”

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (DDPM) ร่วมกับสำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (UNISDR) ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดวีดีโอคลิป ภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนเพื

Deadline: 
Sun, 2014-04-20 16:00

ประกวด คลิปสั้น หัวข้อ "นึกถึงเห็ด...คิดถึงเรา"

บริษัท โปรเห็ด จำกัด เชิญชวนบุคคล ทุกเพศ ทุกวัย ที่รักการถ่ายทำคลิปวีดีโอ ประกวดคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน 5 นาที หัวข้อ "นึกถึงเห็ด...คิดถึงเรา" ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 บาท

ประกวดวีดีโอคลิป หัวข้อ "เวิร์ค กับ MSI Mobile Workstation"

เวิร์ค กับ MSI Mobile Workstation

MSI เชิญชวน นักศศึกษา ร่วมส่งผลงานประกวดวีดีโอคลิป ระดับภูมิภาค South East Asia หัวข้อ "เวิร์ค กับ MSI Mobile Workstation" สามารถนำเสนอด้วยเทคนิคใดก็ได้ ไม่จำกัด เช่น หนังสั้น, Motion Graphic, Animation ฯลฯ ขอแค่แสดงไอเดียว่าอะไรยังไงคือ "เวิร์ค ก

Deadline: 
Fri, 2013-06-14 16:00
Subscribe to RSS - ประกวดวีดีโอคลิป

Members Online

There are currently 0 users online.