^ Back to Top

ประกวด คลิปสั้น หัวข้อ "นึกถึงเห็ด...คิดถึงเรา"

บริษัท โปรเห็ด จำกัด เชิญชวนบุคคล ทุกเพศ ทุกวัย ที่รักการถ่ายทำคลิปวีดีโอ ประกวดคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน 5 นาที หัวข้อ "นึกถึงเห็ด...คิดถึงเรา" ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 บาท

ประกวด คลิปสั้น หัวข้อ "นึกถึงเห็ด...คิดถึงเรา"

1.  คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1.1  บุคคล ทุกเพศ ทุกวัย ที่รักการถ่ายทำคลิปวีดีโอ ( ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง โดยการมีหนังสือยินยอมให้เข้าร่วมโครงการฯ )
1.2  ผู้เข้าประกวดสามารถบุคคลเดียว หรือ เป็นทีม ไม่จำกัดจำนวนคน
1.3  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถส่งผลงานวีดีโอได้มากกว่า 1 ผลงาน

2.  กติกา / เงื่อนไข / ระเบียบ การส่ง คลิปวีดีโอ เข้าประกวด ในหัวข้อ "นึกถึงเห็ด ... คิดถึงเรา"
2.1  คลิปวีดีโอ มีความยาวไม่เกิน 5 นาที
2.2  เนื้อหาหลักของวีดีโอ ต้องเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับ การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ของบริษัทโปรเห็ด ในเชิงสร้างสรรค์

  • มีผลิตภัณฑ์ของ “โปรเห็ด” ปรากฏในVDO
  • สื่อให้ ผู้ชมอยากรับประทานเห็ดเข็มทองมากขึ้น
  • สร้างการจดจำในตัวสินค้า หรือโลโก้ ต่อผู้ชม

2.3  ต้องเป็น VDO ที่ทำขึ้นเอง และไม่เคยเผยแพร่หรือรับรางวัลใดๆ มาก่อน หากสืบทราบภายหลัง จะถูกตัดสิทธิ์ทันที
2.4  ผลงานVDO นี้จะต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
2.5  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนั้น หากมีการร้องเรียนเกิดขึ้น ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบในทุกกรณี
2.6  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรับทราบและยินยอมให้ลิขสิทธิ์ใน ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด นั้นตกเป็นของ บริษัท โปรเห็ด จำกัด แต่เพียงผู้เดียวโดยอัตโนมัติ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่สามารถใช้ผลงานของตนเองได้อีก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัทฯ เป็นกรณีไป
2.7  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ สิ้นสุด

3.  เอกสารในการสมัคร :
3.1  ใบสมัคร (พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
3.2  ผลงานในรูปแบบไฟล์ .mov บันทึกลงในแผ่น DVD จำนวน 2 แผ่น ความละเอียดอย่างน้อย 720 x 576 Pixel
3.3  สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
3.4  ใบนําเสนอผลงาน + DVD ผลงาน จำนวน 2 แผ่น

4.  ขั้นตอนการสมัคร :
4.1  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://mega.co.nz/#!QsgE2aCJ!d3IM6BChFG7Iy9byd0Gs4Cas74geqbnfxASKOzR7424 หรือ ส่ง E-mail มาขอที่ : BD2@Promushroom.com
4.2 ส่งผลงานและใบสมัครพร้อมเอกสารอื่นๆประกอบการสมัคร
      - ทางไปรษณีย์ถึง บริษัท โปรเห็ด จำกัด (Facebook Admin) ที่อยู่ : 222 หมู่1 ถ.คลองมะเดื่อ ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
4.3 ส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันนี้ จนถึงวันที่ 20 ก.พ. 2557

5.  กำหนดการ เปิดรับสมัคร  : ให้ผู้เข้าประกวดส่งผลงานเข้าประกวด ( เริ่มรับสมัคร วันนี้  – 20 ก.พ. 2557)

** ประกาศ คลิป ที่ผ่านการตรวจสอบทาง  http://www.facebook.com/PromushroomTHในวันที่ 28 ก.พ. 2557 
(คลิปวีดีโอ ที่ผ่านการตรวจสอบ จะได้รับ
E-mail ตอบกลับในวันที่ 28 ก.พ. 2557 เพื่อทำการปล่อยโหวต)

 เริ่มการโหวต : นำขึ้น Facebook และYoutube  ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2557 – 20 มี.ค. 2557 (หยุดนับ เวลา 11:00 น.)

ประกาศผลผู้ชนะในวันที่  24 มีนาคม พ.ศ.2557

6.  เกณฑ์การตัดสิน :
6.1           ข้อมูล ครบถ้วน ถูกต้อง
6.2           การสื่อความหมายตรงตามหัวข้อที่บริษัทฯกำหนด และเข้าใจง่าย
6.3           ความคิดสร้างสรรค์
6.4           คะแนน โหวตจาก Facebook และYoutube  ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2557 – 20 มี.ค. 2557 (หยุดนับ เวลา 11:00 น.)
                **(คลิปวีดีโอ ที่ผ่านการตรวจสอบ จะได้รับ E-mail ตอบกลับในวันที่ 28 ก.พ. 2557 เพื่อทำการปล่อยโหวต)

7. หลักเกณฑ์การให้คะแนนผลงาน
หัวข้อการให้คะแนน
7.1 ความเหมาะสมของเนื้อหาที่ใช้นำเสนอในคลิปวีดีโอ            20 %
7.2 ความคิดสร้างสรรค์และความสวยงามของผลงาน                30 %
7.3 คะแนน โหวต (Facebook)                                           50 %
                    รวม                                                        100 %

* เกณฑ์การตัดสินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

8. รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด (มูลค่ารวม 30,000 บาท)
รางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   
โทร :  087-672-2905  หรือ  E-mail :  BD2@promushroom.com

Members Online

There are currently 0 users online.