^ Back to Top

ประกวดไอเดีย Sabina Pretty Perfect Tomorrow’s Idea Award 2013

Sabina Pretty Perfect Tomorrow’s Idea Award 2013

Sabina ขอเชิญทีมนิสิต นักศึกษา 3-5 คน จากสถาบันเดียวกัน อายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด "Sabina Pretty Perfect Tomorrow’s Idea Award 2013" โชว์ไอเดียกิจกรรมทางการตลาดแบบจัดเต็ม ที่เห็นแล้วว้าวแปลก แตกต่าง โดดเด่นแบบสร้างสรรค์ให้กับผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในยี่ห้อซาบีน่า สินค้ารุ่น Pretty Perfect ในระยะเวลา 1 ปี ภายใต้โจทย์ "ทำให้ชุดชั้นใน Sabina Pretty Perfect เป็นชุดชั้นในอันดับ 1 ของสาววัยรุ่นยุคใหม่ ให้เกิดเป็นรักแท้ในใจเธอ" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 750,000 บาท 

คุณสมบัติทีมผู้สมัคร

 1. เป็นทีมนิสิต นักศึกษา หญิงหรือชายก็ได้ ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 25 ปี
 2. มีสมาชิกทีม 3-5 คนจากสถาบันเดียวกัน โดยไม่จำกัดชั้นปี คณะหรือภาควิชา
 3. กรณีมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม มีอาจารย์ที่ปรึกษาได้ 1 ท่าน

หัวข้อในรอบคัดเลือก

 1. รู้จักตัวเองก่อนกับการมองจุดดีที่โดดเด่น จุดด้อยที่มองเห็น ของชุดชั้นในยี่ห้อซาบีน่า สินค้ารุ่น Pretty Perfect (Analysis)
 2. บอกแนวคิด หรือคอนเซ็ปต์ฮิบๆของกิจกรรมว้าวๆ(Concept)
 3. บรรยายรายละเอียดรูปแบบกิจกรรมว้าวๆ เว่อร์ ๆ ไอเดียสุดจี๊ด โดนใจ (Activity Detail)

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. ส่งผลงานตามหัวข้อ ด้วยรูปแบบใดๆก็ได้ไม่จำกัด เช่น Microsoft Word, PowerPoint, VDO Clip ฯลฯ พร้อมใบสมัครของโครงการมาที่ Email : sabinaprettyperfect@gmail.com ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นแนวคิดที่ไม่เคยส่งประกวดและได้รับรางวัลจากโครงการใดๆ มาก่อน และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หากพบว่าผลงานเคยถูกส่งเข้าประกวด หรือได้รับรางวัลจากโครงการใดๆ หรือถูกคัดลอกบางส่วน มีข้อความเป็นเท็จหรือละเมิดเงื่อนไขใดๆ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลทั้งหมด
 3. ผู้เข้าประกวด 1 ทีมสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน และสมาชิกทีมสามารถสังกัดทีมได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น
 4. ทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ มีสิทธิ์เข้าร่วมเก็บเกี่ยวความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 1 วัน และร่วมจับสลากลำดับทีมนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการในวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับวิทยากรได้ คณะผู้จัดงานสงวนสิทธิ์จับสลากลำดับทีมการนำเสนอในรอบชิงชนะเลิศ และแจ้งให้ทราบต่อไป
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม จรรยาบรรณอันดีงามของสังคม และนักการตลาด
 6. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพ ชื่อ และรายละเอียดทีมผู้ที่รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
 7. กำหนดการและรูปแบบกิจกรรมในโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งผู้จัดงานจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป
 8. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้น ให้อยู่ดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนการสมัคร

 1. Download ใบสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sabinaprettyperfect หรือ www.sabina.co.th
 2. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมสร้างสรรค์ผลงานตามโจทย์ ด้วยรูปแบบใดๆก็ได้ไม่จำกัด เช่น Word, PowerPoint, VDO Clip ฯลฯ ส่งใบสมัครและผลงาน ที่ Email : sabinaprettyperfect@gmail.com ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เวลา 24.00 น. (พิจารณาเวลาที่แสดงในอีเมล์ผู้รับเป็นสำคัญ)
 3. ติดตามประกาศผลได้ที่ www.facebook.com/sabinaprettyperfect หรือเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทางโทรศัพท์

เกณฑ์การตัดสิน
รอบคัดเลือก
ไอเดียล้วน 100 คะแนน

รางวัลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศอับดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
• ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร
• ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นยกทีม
• ทุนสนับสนุน 10,000 บาท สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาทีม พร้อมประกาศนียบัตร
• ทุนสนับสนุน 30,000 บาท สำหรับสถาบันการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
• ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร
• ทุนสนับสนุน 7,000 บาท สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมประกาศนียบัตร
• ทุนสนับสนุน 20,000 บาท สำหรับสถาบันการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 จำนวน 1 รางวัล
• ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร
• ทุนสนับสนุน 5,000 บาท สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมประกาศนียบัตร
• ทุนสนับสนุน 10,000 บาท สำหรับสถาบันการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล
• ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร
• ทุนสนับสนุน 3,000 บาท สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมประกาศนียบัตร
• ทุนสนับสนุน 5,000 บาท สำหรับสถาบันการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ

สอบถามเพิ่มเติม โทร. Call Center : O88-OO3-O63O

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Ms. Thanyapat  Peungkham (Jah)
Marketing Officer - Sabina Fareast Co., Ltd.

Total Prize Money: 
750,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
28 Oct 2013 (All day) to 31 Dec 2013 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.