^ Back to Top

ประกวดจัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้แนวคิด "หนังสือในสวนของพ่อ"

ประกวดจัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในแนวคิด "หนังสือในสวน

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ขอเชิญนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทีมละ 2 - 5 คน สมัครเข้าร่วมประกวดจัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้แนวคิด "หนังสือในสวนของพ่อ" ให้มีความสร้างสรรค์ สวยงาม และใช้ได้จริง ในงาน "สานต่องานพ่อสร้าง 86 พรรษา มหาราชา" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท

คุณสมบัติ
•  ประเภทบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ ทีมละ 2 - 5 คน
•  ประเภทนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาอยู่สถาบันการศักษาเดียวกัน อายุระหว่าง 17 - 25 ปี ทีมละ 2 - 5 คน บัตรประจำตัวนิสิตหรือนักศึกษายังไม่หมดอายุ

ประเภทการประกวด
•  ประเภทบุคคลทั่วไป ทีมละ 2 - 5 คน
•  ประเภทนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ทีมละ 2 - 5 คน

เกณฑ์การตัดสิน
•  ตรงตามแนวคิด หนังสือในสวนของพ่อ
•  สุนทรียของสวน และความคิดสร้างสรรค์
•  ความสมบูรณ์ของต้นไม้
•  องค์ประกอบ และพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่
•  ความเป็นไปได้ในการจัดสวนจริง

รูปแบบและแนวคิด
การจัดสวนประเภทแนวดิ่ง บนผนังไม้อัด ขนาดความกว้าง 1.4 เมตร ความสูง 2.2 เมตร ภายในแนวคิด "หนังสือในสวนของพ่อ" โดยกำหนดให้มีหนังสือเป็นองค์ประกอบในการจัดสวน

หลักฐานการสมัคร
•  สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกทุกคน
•  สำเนาบัตรนิสิต หรือนักศึกษาของสมาชิกทุกคน
•  ใบสมัครกรอกเอกสารถูกต้องครบถ้วน
•  รูปแบบการจัดสวน ภาพ perspective ขนาดไม่น้อยกว่า A4

รางวัล
•  ประเภทบุคคลทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน เงินรางวัล 40,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล เงินรางวัล 7,000 บาท
•  ประเภทนิสิตหรือนักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน เงินรางวัล 40,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล เงินรางวัล 7,000 บาท
ทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้เงินสนับสนุนทีมละ 15,000 บาท

กำหนดการ 
รับสมัครวันนี้ - วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 

Total Prize Money: 
500,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
07 Oct 2013 10:00 to 20 Nov 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.