^ Back to Top

ประกวด หนังสั้นมาก ความยาว 30 วินาที ภายใต้ชื่องาน "โครงการปล่อยของ 1"

ประกวด หนังสั้นมาก ความยาว 30 วินาที ภายใต้ชื่องาน "โครงการปล่อยของ 1"

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดโอกาสให้มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ระดับอุดมศึกษา/ปวส. สร้างสรรค์สื่อเพื่อสื่อสารถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดประเภทไอซ์ ของเด็กและเยาวชนภายใต้ชื่อ "โครงการปล่อยของ 1" โดยเน้นในเรื่องการแก้ไข "ความเชื่อและค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับไอซ์" ภายใต้แนวคิด หรือโจทย์ การแข่งขันที่ว่า "Knock Out Knock ICE... สังเวียนไอเดีย... น็อคไอซ์" ชิงถ้วยพระราชทาน และ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลมูลค่ากว่า 240,000 บาท

เงื่อนไขการสมัคร
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
แบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับ

 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
 2. นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา / ปวส.

สมาชิกเดี่ยว หรือ ทีมไม่เกิน 5 คน (ต่างระดับชั้นได้ แต่ในทีมเดียวกันต้องอยู่ในกลุ่มมัธยมปลาย หรือ อุดมศึกษาเหมือนกัน) แต่ละคน/ทีม สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน

ลักษณะของชิ้นงานต้นฉบับ

 • เป็น DVD Data
 • ไฟล์ Format เป็น .mp4
 • Codec H.264
 • ความละเอียดอย่างน้อย 720 x 576 Pixel

เงื่อนไขการสมัคร

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 2. ไม่อนุญาตให้นาผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่นๆ หรือผลงานที่เคยนาไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบสื่อการสอน CD / DVD / เว็บไซต์ / สื่อวิทยุ / สื่อโทรทัศน์ เข้าร่วมประกวดอีก หากคณะกรรมการสืบทราบ จะถูกตัดสิทธิ์จากรางวัลทันที
 3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 4. ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ส่งเข้าประกวดใน "ปล่อยของ โครงการ 1" เป็นของ กระทรวงวัฒนธรรมและ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยสมบูรณ์
 5. ผู้เข้าประกวดสามารถแก้ไขข้อมูลในผลงานได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 24.00 น. หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวการลงทะเบียนจะถือเป็นโมฆะ

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.ปล่อยของ.net
 2. Upload ไฟล์ต้นฉบับลง youtube ระบุชื่อดังนี้ ปล่อยของ 1 (เว้นวรรค) ตอน..........ตั้งชื่อเรื่อง............"
 3. ส่งลิงค์ url โดย log in กรอกในใบสมัครที่ได้ลงทะเบียนไว้
Total Prize Money: 
240,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
10 Jul 2012 10:00 to 31 Jul 2012 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.