^ Back to Top

โครงการ ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 41 ประจำปี 2555

โครงการ ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 41 ประจำปี 2555

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เดินหน้าปลูกฝังเยาวชนตระหนักคุณค่าของภาษาและ มารยาทไทย และทำหน้าที่สืบสานวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน เชิญชวนสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่งตัวแทนนักเรียน-นักศึกษาเข้าแข่งขันอ่านฟังเสียงและประกวดมารยาทไทย ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ชิง รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา

กำหนดการรับสมัคร

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 27 มิถุนายน 2555
  • ภาคกลาง และกรุงเทพฯ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 27 กรกฎาคม 2555

ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัคร
แข่งขันอ่านฟังเสียง
ประกวดมารยาทไทย

ส่งใบสมัครภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0 2217 8000 ต่อ 6451

เผยแพร่ : http://contestwar.com

File attachments: 
Deadline: 
09 Jul 2012 10:00 to 27 Jul 2012 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.