^ Back to Top

ประกวดตราสัญลักษณ์ คําขวัญ สัญลักษณ์นําโชค "การแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 33"

ประกวดตราสัญลักษณ์ คําขวัญ สัญลักษณ์นําโชค "การแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 33"

การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ คําขวัญ สัญลักษณ์นําโชค "การแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 33" ชิงเงินรางวัล

ประเภทการประกวด

 • ประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO)
  • ส่งผลงานรูปแบบไฟล์ดิจิทัลนามสกุล JPG หรือ PNG ขนาดไม่เกิน 2 เมกะไบต์ (MB) และต้องมีความละเอียดขั้นต่ำ 300 จุดต่อตารางนิ้ว (DPI) ไม่มีลายน้ำ ลายเซ็น หรือข้อมูลส่วนตัว
  • ในผลงานต้องมีข้อความ "33rd SEA GAMES THAILAND 2025" เป็นส่วนหนึ่งของโลโก้
  • ส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงาน ผ่านทาง (Google Form) พร้อมคำอธิบายสั้นๆ (ไม่เกิน 150 คำ) เป็นภาษาไทย โดยเมื่อส่งผลงานผ่าน Google Form แล้ว จะถือว่าเป็นผลงานที่ส่งเข้าประกวด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ตัดต่อ หรือส่งผลงานอื่นมาแทนได้
  • ผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกข้อมูลการติดต่อตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน (ชื่อ-สกุล สัญชาติ ที่อยู่ในการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล) ผู้จัดการประกวดสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผลงานที่ระบุข้อมูลผู้ส่งผลงานไม่ครบถ้วน
  • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องส่งไฟล์เวกเตอร์ (EPS หรือ AI) ในภายหลัง เพื่อให้สามารถนำผลงานไปผลิตซ้ำได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก สีของผลงานต้องเป็นระบบสี CMYK และสามารถปรับเป็นสีดำและสีขาวได้ จึงควรหลีกเลี่ยงการไล่เฉดสี (Gradients) และการไล่ระดับจุดเม็ดสี (Half-tones)
  • ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จะต้องนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการในรอบตัดสิน ตามวัน/เวลา ที่ผู้จัดการประกวดกำหนด และสงวนสิทธิ์มอบรางวัลเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานเท่านั้น
  • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องมีสัญชาติไทย และยังมีชีวิตอยู่ในวันที่ส่งผลงานเข้าประกวด
  • พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ของการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาชิกในครอบครัวใกล้ชิด (หมายถึง คู่สมรส คู่ชีวิตที่ได้รับการยอมรับ บิดามารดา บุตร พี่น้อง ตลอดจนคู่สมรส หรือ บิดามารดาเลี้ยง บุตรเลี้ยง และพี่น้องต่างบิดาหรือมารดาของบุคคลในกลุ่มข้างต้น) และผู้อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับบุคคลดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศไทย
  • เหมาะสมต่อการเผยแพร่สู่สาธารณชน
  • ผู้จัดการประกวดสงวนสิทธิ์ในการเกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือข้อพิพาทใดๆ โดยให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
  • ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดการประกวดแต่ผู้เดียว สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้
  • เมื่อส่งผลงานเข้าร่วมประกวด กกท. ถือว่าผู้ส่งผลงานได้ยอมรับกฎกติกาทั้งหมดนี้แล้ว และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด จะอุทธรณ์มิได้
 • ประกวดคําขวัญ (MOTTO)
  • จำนวนพยางค์ไม่เกิน 20 พยางค์ เป็นภาษาอังกฤษ โดยต้องแนบคำแปลภาษาไทยมาด้วย
  • เนื้อหาเกี่ยวกับการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33
  • เลือกใช้คำได้สละสลวย กระชับ และสื่อความได้ตรงประเด็น และเป็นผลงานที่คิดขึ้นเองไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น
  • ส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงาน ผ่านทาง Google Form โดยเมื่อส่งผลงานผ่าน Google Form แล้ว จะถือว่าเป็นผลงานที่ส่งเข้าประกวด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ตัดต่อ หรือส่งผลงานอื่นมาแทนได้
  • ผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกข้อมูลการติดต่อตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน (ชื่อ-สกุล สัญชาติ ที่อยู่ในการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล) ผู้จัดการประกวดสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผลงานที่ระบุข้อมูลผู้ส่งผลงานไม่ครบถ้วน
  • ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จะต้องนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการในรอบตัดสิน ตามวัน/เวลา ที่ ผู้จัดการประกวดกำหนด และสงวนสิทธิ์มอบรางวัลเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานเท่านั้น
  • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องมีสัญชาติไทย และยังมีชีวิตอยู่ในวันที่ส่งผลงานเข้าประกวด
  • พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ของการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาชิกในครอบครัวใกล้ชิด (หมายถึง คู่สมรส คู่ชีวิตที่ได้รับการยอมรับ บิดามารดา บุตร พี่น้อง ตลอดจนคู่สมรส หรือ บิดามารดาเลี้ยง บุตรเลี้ยง และพี่น้องต่างบิดาหรือมารดาของบุคคลในกลุ่มข้างต้น) และผู้อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับบุคคลดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศไทย เหมาะสมต่อการเผยแพร่สู่สาธารณชน
  • ผู้จัดการประกวดสงวนสิทธิ์ในการเกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือข้อพิพาทใดๆ โดยให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
  • ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดการประกวดแต่ผู้เดียว สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้
  • เมื่อส่งผลงานเข้าร่วมประกวด กกท. ถือว่าผู้ส่งผลงานได้ยอมรับกฎกติกาทั้งหมดนี้แล้ว และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด จะอุทธรณ์มิได้
 • ประกวดตราสัญลักษณ์นำโชค (MASCOT)
  • ส่งผลงานต้นแบบในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลนามสกุล JPG หรือ PNG และต้องมีความละเอียดขั้นต่ำ 300 จุดต่อตารางนิ้ว (DPI) โดยให้เห็นผลงานอย่างน้อย 3 ด้าน (หน้า/หลัง/ข้าง) พร้อมระบุรายละเอียดส่วนประกอบ ทั้ง ขนาด / สี / เบอร์สี / ลวดลาย หรืออื่นๆ โดยจะต้องเป็นแบบสี 1 ไฟล์ และแบบขาว-ดำ อีก 1 ไฟล์
  • ในผลงานต้องมีข้อความ "33rd SEA GAMES THAILAND 2025" เป็นส่วนหนึ่งของของสัญลักษณ์นำโชค
  • สัญลักษณ์นำโชคสามารถสร้างสรรค์จากสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งของ ที่สื่อความหมายและต้องมีรูปแบบที่สามารถนำไปผลิตเป็นตัวของเล่นและของที่ระลึกได้
  • ส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงาน ผ่านทาง Google Form พร้อมคำอธิบายสั้นๆ (ไม่เกิน 300 คำ) เป็นภาษาไทย โดยเมื่อส่งผลงานผ่าน Google Form แล้ว จะถือว่าเป็นผลงานที่ส่งเข้าประกวด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ตัดต่อ หรือส่งผลงานอื่นมาแทนได้
  • ผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกข้อมูลการติดต่อตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน (ชื่อ-สกุล สัญชาติ ที่อยู่ในการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล) ผู้จัดการประกวดสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผลงานที่ระบุข้อมูลผู้ส่งผลงานไม่ครบถ้วน
  • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องส่งไฟล์เวกเตอร์ (EPS หรือ AI) และไฟล์ร่างจำลองแบบ (Visual) ในภายหลัง เพื่อให้สามารถนำผลงานไปผลิตซ้ำได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
  • ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จะต้องนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการในรอบตัดสิน ตามวัน/เวลา ที่ผู้จัดการประกวดกำหนด และสงวนสิทธิ์มอบรางวัลเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานเท่านั้น
  • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องมีสัญชาติไทย และยังมีชีวิตอยู่ในวันที่ส่งผลงานเข้าประกวด
  • พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ของการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาชิกในครอบครัวใกล้ชิด (หมายถึง คู่สมรส คู่ชีวิตที่ได้รับการยอมรับ บิดามารดา บุตร พี่น้อง ตลอดจนคู่สมรส หรือ บิดามารดาเลี้ยง บุตรเลี้ยง และพี่น้องต่างบิดาหรือมารดาของบุคคลในกลุ่มข้างต้น) และผู้อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับบุคคลดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศไทย เหมาะสมต่อการเผยแพร่สู่สาธารณชน
  • ผู้จัดการประกวดสงวนสิทธิ์ในการเกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือข้อพิพาทใดๆ โดยให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
  • ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดการประกวดแต่ผู้เดียว สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้
  • เมื่อส่งผลงานเข้าร่วมประกวด กกท. ถือว่าผู้ส่งผลงานได้ยอมรับกฎกติกาทั้งหมดนี้แล้ว และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด จะอุทธรณ์มิได้

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับผลงาน 25 กันยายน - 20 ตุลาคม 2566
หมายเหตุ ผู้เข้ารอบสุดท้ายจะต้องนําเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการในวันที่ กกท. กําหนด

รางวัลการประกวด

 • ประกวดตราสัญลักษณ์
  • รางวัลชนะเลิศ มินรางวัล 20,000 บาท จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย มินรางวัล 3,000 บาท จํานวน 2 รางวัล
 • ประกวดคําขวัญ
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 3,000 บาท จํานวน 2 รางวัล
 • ประกวดตราสัญลักษณ์นำโชค
  • รางวัลชนะเลิศ มินรางวัล 20,000 บาท จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 3,000 บาท จํานวน 2 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 081 269 6815
 • อีเมล : seagames2568@gmail.com
File attachments: 
Deadline: 
26 Sep 2023 (All day) to 20 Oct 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.