^ Back to Top

แข่งขันแผนธุรกิจค่าย "Innovation Hackathon Camp: wealth2wast Society"

แข่งขันแผนธุรกิจค่าย "Innovation Hackathon Camp: wealth2wast Society"

สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ปวช. ปวส. และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแผนธุรกิจค่าย "Innovation Hackathon Camp: wealth2wast Society" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 145,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ไม่จำกัดสายการเรียน
 • ปวช. และ ปวส. ไม่จำกัดสาขา
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่จำกัดมหาวิทยาลัย คณะ และสาขา

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัครวันนี้เป็นต้นไป - 10 ตุลาคม 2566 จำกัด 25 ทีม
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องจ่าย ค่าเข้าร่วมกิจกรรมราคา Early bird 2,500 บาท / 1ทีม (3คน) ภายในวันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2566 หลังจากนั้นจะเป็นราคา 3,000 บาท ทาง
  บัญชี ไทยพานิชย์ 420-091099-4
  ชื่อ สกุลกาญจน์ ประสาทสิทธิ์
 • ค่าย INNOVATION HACKATON CAMP 2023 จัดในรูปแบบ 3 วัน 2 คืน (ค้างคืน) จัดขึ้นในวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2566 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น

สิ่งที่ได้รับจากค่าย

 • Academic Transcript
  รับรองการเข้าร่วม ค่าย Invovation Hackathon Camp 2023:Waste2Wealth Society และผ่านการอบรมเครื่องมือการสร้างธุรกิจ Startup 7 หลักสูตร
 • เสื้อ T-shirt ค่าย Invovation Hackathon  สำหรับใส่ในวัน Final Pitching
 • ประสบการณ์ การ Pitch กับนักธุรกิจและนักลงทุนตัวจริง
 • ทัศนศึกษาชมนวัตกรรม จ.ระยอง
 • เรียนรู้เครื่องมือการสร้างธุรกิจ Startup 7 (หลักสูตร) ดังนี้
  • เจาะลึกเทรนต์นวัตกรรมแห่งโลกอนาคตกับผู้ทรงอิทธิในวงการ Tech Innovation
  • พลิกไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมสร้างนวัตกรรมสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน
  • ปรับตัวอยู่ร่วมกับ Al โดยการเข้าใจ Pain poiont ของกลุ่มเป้าหมาย แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดแบบนวัตกรยุคดิจิตอล
  • สร้างประสบการณ์ Love at first sight ให้กลุ่มเป้าหมาย อัพเลเวฟให้ธุรกิจ
  • ตามหากลุ่มเป้าหมายที่ใช่ มัดใจได้อยู่หมัดด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ จากผู้เชี่ยวชาญด้าน Startup
  • แจ้งเกิดธุรกิจ Startup ในยุคที่ต้องอยู่ร่วมกับ Al ด้วย Biz Valuation
  • นำเสนอ Startup Pitching อย่างไรให้โดนใจนักลงทุน

เกณฑ์การตัดสิน (รวม 100 คะแนน)

 • การนําเทคโนโลยี / ความรู้ มาใช้ ในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 25 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
 • การมีความร่วมมือกับคนในชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืน 25 คะแนน
 • สามารถนําแนวคิด ( Solution) ไปใช้ได้จริง 20 คะแนน
 • รูปการนําเสนอและ Pitch Deck 10 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลียอันดับ 2 ทุนการศึกษามูลค่า 2,000 บาท
 • รางวัลนำเสนอดีเด่น ทุนการศีกษามูลค่า 2,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook Fanpage: INNOVATION HACKATON CAMP
 • Instragram : Innohackathon_camp

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น

File attachments: 
Deadline: 
31 Aug 2023 08:30 to 10 Oct 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.