^ Back to Top

ประกวดเล่าเรื่องสั้นดาราศาสตร์ "Little Star Contest นักสื่อสารดาราศาสตร์น้อย"

ประกวดเล่าเรื่องสั้นดาราศาสตร์ "Little Star Contest นักสื่อสารดาราศาสตร์น้อย"

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญประถมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเล่าเรื่องสั้นดาราศาสตร์ "Little Star Contest นักสื่อสารดาราศาสตร์น้อย" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เงื่อนไขการสมัคร

 • สมัครเป็นรายบุคคลเท่านั้น
 • ผู้สมัครจะต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา (หรือเทียบเท่า) เท่านั้น

รูปแบบการประกวด
ประกวดความสามารถในการสื่อสารดาราศาสตร์ ผ่านการเล่าเรื่องดาราศาสตร์ให้กระชับและได้ใจความตามเวลาที่กำหนด โดยจะต้องมีเนื้อหาที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ

หมวดหัวข้อในการประกวด

 • ระบบสุริยะ เช่น ดาวเคราะห์ต่าง ๆ ในระบบสุริยะ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง พายุสุริยะ ฯลฯ
 • ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เช่น สุริยุปราคา จันทรุปราคา ข้างขึ้น-ข้างแรม น้ำขึ้น-น้ำลง Super Full Moon ฯลฯ
 • การดูดาวเบื้องต้น เช่น การขึ้นตกของดาว ความสำคัญของดาวเหนือ ความแตกต่างของดาวฤกษ์บนท้องฟ้า ความสำคัญของกล้องโทรทรรศน์  ฯลฯ
 • อวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ เช่น อวกาศคืออะไร เสียงในอวกาศเป็นอย่างไร ภารกิจอวกาศต่าง ๆ  ยานอวกาศที่น่าสนใจ การเคลื่อนที่ในอวกาศ ฯลฯ
 • ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ด้านอื่น ๆ เช่น Big Bang กำเนิดเอกภพ วิวัฒนาการดาวฤกษ์ หลุมดำ ดาวนิวตรอน ซูเปอร์โนวา ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ฯลฯ

รอบคัดเลือก (รอบ Online)

 • ผู้เข้าประกวดกำหนดหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ที่ต้องการเล่าโดยเลือกจาก 3 หมวดหลักตามที่กำหนดข้างต้นเท่านั้น
 • จัดทำคลิปวิดีโอเล่าเรื่องดาราศาสตร์ความยาวไม่เกิน 3 นาที และอัพโหลดบน Youtube หรือ Google Drive
 • คลิปวิดีโอจะต้องถ่ายอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถตัดต่อหรือใช้เอฟเฟคต่าง ๆ รวมถึงการลดและเร่งความเร็ววิดีโอได้
 • สามารถใช้สื่ออุปกรณ์หรือพร็อพเพื่อประกอบการเล่าเรื่องได้
 • กรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบลิงก์ Youtube หรือ Google Drive ลงในแบบฟอร์ม
 • คณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย โดยการพิจารณาจากความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ ความครอบคลุมของเนื้อหา ความสามารถในการสื่อสาร และความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเภทละ 5 คน

รอบชิงชนะเลิศ (รอบ Onsite)

 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกกำหนดหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ที่ต้องการเล่าโดยเลือกจาก 3 หมวดหลักตามที่กำหนดข้างต้นเท่านั้น และจะต้องไม่ซ้ำกับหัวข้อของตนเองในรอบคัดเลือก
 • ผู้เข้าประกวดนำเสนอเรื่องดาราศาสตร์ต่อหน้าคณะกรรมการ ณ เวทีกลาง งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2566 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
 • กำหนดระยะเวลาในการเล่าเรื่องไม่เกิน 3 นาที
 • สามารถใช้สื่ออุปกรณ์หรือพร็อพเพื่อประกอบการเล่าเรื่องได้
 • ไม่อนุญาตให้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ในการเล่าเรื่อง เช่น PowerPoint, Keynote, และวิดีโอแอนิเมชันต่าง ๆ ฯลฯ
 • คณะกรรมการจะตัดสินโดยการพิจารณาจากความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ ความครอบคลุมของเนื้อหา ความสามารถในการสื่อสาร และความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ

กำหนดการ

 • บัดนี้ - 16 มิ.ย. 66 เปิดรับสมัครรอบคัดเลือก
 • 10 ก.ค. 66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศทางเพจเฟซบุ๊ค NARIT และทาง www.NARIT.or.th
 • 16 ส.ค. 66  ประกวดรอบชิงชนะเลิศ ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566

ประเภทของรางวัล

 • ระดับประถมศึกษาตอนต้น
  • รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล ทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
  • รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล ทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ สงวนสิทธิ์ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม
โทร. 053-121268 ต่อ 302  (ในวัน-เวลาราชการ)

Total Prize Money: 
30,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
20 May 2023 08:30 to 16 Jun 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.