^ Back to Top

โครงการประกวดจดหมายเล่าเรื่องเมืองไทย 2555 หัวข้อ สุขเพราะให้...ได้ยิ่งกว่า

โครงการประกวดจดหมายเล่าเรื่องเมืองไทย 2555 หัวข้อ สุขเพราะให้...ได้ยิ่งกว่า

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมแบ่งปันความรู้สึกดีๆผ่านการเขียนจดหมาย ภายใต้โครงการ “เล่าเรื่องเมืองไทย 2555” หัวข้อ “สุขเพราะให้...ได้ยิ่งกว่า” ชิงเงินรางวัลรวม 90,000 บาท

ขยายเวลาโครงการประกวดเขียนจดหมายเล่าเรื่องเมืองไทย 2555 หัวข้อ สุขเพราะให้...ได้ยิ่งกว่า ได้ขยายเปิดรับผลงานเป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2555 สอบถามเพิ่มเติม 02 831 3515 083 845 9907

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.thailandpost.co.th/letter/letter_happy.swf

ขอบคุณ คุณเล็กครับ

------------------------------------------------------------------------------------------

ความเป็นมา
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเขียนจดหมาย เป็นโครงการที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดต่อเนื่องมากว่า 50 ปี โดยในปี 2555 ถือเป็นปีที่ 53 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยได้ตระหนักถึงการเขียนจดหมาย ซึ่งเป็นสื่อที่จัดได้ว่าอยู่คู่คนทุกชนชาติมาช้านาน ทั้งยังเป็นสื่อที่บอกแทนความรู้สึกของผู้เขียนที่ส่งไปยังผู้รับได้เป็นอย่างดี
ดังนั้น ปณท จึงให้ความสำคัญกับการรณรงค์การเขียนจดหมาย ซึ่งให้ความรู้สึกกินใจและเพื่อเป็นสื่อกลางการถ่ายทอดเรื่องราวหลากหลายมุมมอง ความรู้สึก ความประทับใจ ความรักจากผู้เขียนถึงผู้รับ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนมุมมองภายในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเขียนจดหมายของคนไทยขึ้นภายใต้โครงการ “เล่าเรื่องเมืองไทย 2555” ในหัวข้อ “สุขเพราะให้...ได้ยิ่งกว่า”

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อรณรงค์การเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้เยาวชนไทยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการเขียน
 2. จดหมาย
 3. เพื่อกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมการสื่อสารผ่านการเขียนจดหมายมากยิ่งขึ้น
 4. เพื่อเป็นสื่อกลางการเปิดโอกาสให้คนไทยได้ถ่ายทอดเรื่องราวของตนในการมีส่วนร่วมเพื่อช่วยทำให้สังคมไทยมีความสุขจากการให้ และแบ่งปันให้ผู้อื่นได้รับรู้อย่างสร้างสรรค์

แนวคิดหลักในการกำหนดชื่อหัวข้อ “สุขเพราะให้...ได้ยิ่งกว่า”
ในปีที่ผ่านมาคนไทยได้ผ่านพ้นเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ ความขัดแย้ง เป็นต้น และในปี 2555 เป็นปีที่ลงท้ายด้วยเลข 555 ซึ่งพ้องกับคำว่า “ฮ่า ฮ่า ฮ่า” จึงต้องการให้มีการเล่าเรื่องเมืองไทย โดยให้ผู้เขียนถ่ายทอดประสบการณ์หรือเรื่องราวที่เปิดจินตนาการสื่อออกมาให้คนอื่นได้รับรู้ความสุขจากการให้ที่แท้จริงเกิดจากหลายสิ่ง โดยมองว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องภายใต้บริบทของกิจกรรมภายในงานที่กำหนดไว้ คือ “สุขที่ได้เขียน...ถึงใครสักคน (หรือหลายคน)” ด้วย

รางวัลสำหรับผลงานชนะเลิศ

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 4 รางวัล (ประเภทละ 1 รางวัล) มูลค่ารวม 40,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 4 รางวัล (ประเภทละ 1 รางวัล) มูลค่ารวม 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจำนวน 4 รางวัล (ประเภทละ 1 รางวัล) มูลค่ารวม 12,000 บาท
 • รางวัลชมเชย เงินสด 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจำนวน 20 รางวัล (ประเภทละ 5 รางวัล) มูลค่ารวม 20,000 บาท

ประเภทผู้เข้าแข่งขัน

 • ระดับประถมศึกษา
 • ระดับมัธยมศึกษา
 • ระดับอุดมศึกษา
 • ระดับประชาชนทั่วไป

หลักเกณฑ์การประกวด

 1. เขียนหรือพิมพ์เป็นภาษาไทยในรูปจดหมายตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ถึงใครก็ได้
 2. ความยาวของจดหมายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือหรือเป็นตัวพิมพ์ขนาด 16 Points
 3. เขียนชื่อ-นามสุกล พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์/มือถือ ลงในกระดาษเขียนจดหมาย
 4. ผู้ส่งจดหมายเข้าประกวดประเภทระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ให้ระบุอายุ เพศ รหัสประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา คณะหรือสาขา (เฉพาะระดับอุดมศึกษา)และสถาบันให้ชัดเจน หรือมีหนังสือรับรองสถานภาพจากสถาบันการศึกษา
 5. ส่งฟรี โดยจ่าหน้าถึง ตู้ ปณ.2555 สำนักงาน ปณท 10002

เป้าหมาย 5,000 ฉบับ

ระยะเวลาในการส่งจดหมายเข้าร่วมประกวด

 • เปิดรับผลงานวันที่ 15 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2555 (2.5 เดือน)
 • พิจารณาตัดสินผลงานเดือนกันยายน 2555
 • ประกาศผลรางวัลวันที่ 1 ตุลาคม 2555
 • รับรางวัลวันที่ 8 ตุลาคม 2555 ภายในงานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมายฯ

เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
90,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
19 Jun 2012 10:00 to 31 Aug 2012 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.