^ Back to Top

ประกวดออกแบบแอนิเมชัน 3D "MBK 3D Digital Billboard Contest 2022"

ประกวดออกแบบแอนิเมชัน 3D "MBK 3D Digital Billboard Contest 2022"

MBK Center ร่วมกับ TACGA ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแอนิเมชัน 3D "MBK 3D Digital Billboard Contest 2022" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท  พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร

ประเภทการประกวด

 • ประเภทอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ส่งผลงานในนามสถาบันการศึกษาเท่านั้น)
 • ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ ผู้ที่สนใจ ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา และอาชีพ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา และอาชีพ
 • หมายเหตุ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งรายบุคคลหรือรายกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 คน (ในรูปแบบกลุ่มจะต้องตั้งชื่อกลุ่มให้ชัดเจน)

กติกาการประกวด

 • ผลิตผลงาน 3D Digital Billboard Theme : Big Surprise
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดสามารถเป็นผลงานรูปแบบ 3D Animation สำหรับขนาดจอ  3D (L 1792 x 1792 / R 1408 x 1792) ใน MBK Center
 • จำกัดความยาวตั้งแต่ 30 วินาที – 1 นาที
 • ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องไม่ใช่ทีมงาน หรือคณะกรรมการ ในแคมเปญของ MBK 3D Digital Billboard CONTEST 2022
 • เนื้อหาในการนำเสนอต้องสร้างสรรค์ ไม่จำกัดประเภทของหนัง แต่ต้องสื่อเรื่องราวให้เข้าใจ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีลักษณะส่อไปในทางลามกอนาจาร หยาบคาย น่ารังเกียจ ดูหมิ่นสถาบันศาสนาและพระมหากษัตริย์ การเมือง และไม่กล่าวถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งในทางเสียหาย
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นไฟล์วิดีโอ ขนาดไม่เกิน 4 GB
 • ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ .MOV หรือ .MP4 (ความละเอียดสูง) ภาพประกอบ/เสียงบรรยาย/ตัวการ์ตูน/ดนตรี/เสียงเพลงประกอบที่นำมาประกอบคลิปวิดีโอต้องไม่ติดลิขสิทธิ์
 • ผู้สมัครทุกคนจะได้รับสิทธิเข้าร่วม Workshop ฟรีกับผู้เชี่ยวชาญจำนวน 1 วัน (แต่ละทีมรับผิดชอบหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%)
 • การตัดสินของกรรมการ ถือเป็นอันสิ้นสุด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น ถือ เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เอ็มบีเค จำกัด(มหาชน)
 • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกอาจจะถูกนำมาปรับปรุงเพื่อความเหมาะสม สำหรับนำมาใช้จริง ทาง MBK มีสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่ทาง สื่อ ต่างๆ ของ MBK
 • หากพบว่ามีการฝ่าฝืนข้อห้ามข้อใดที่ระบุไว้ในกติกานี้การแข่งขัน หรือ กรณีตรวจเจอความผิดปกติของคลิป เช่น การดัดแปลงเนื้อหาที่ติด  ลิขสิทธิ์ หรือตรวจพบความผิดปกติของการโหวตรางวัล MBK Top Popular Award กรรมการมีสิทธิ์ในการลบผลงาน ตัดสิทธิ์จากการประกวด และจะเรียกคืนรางวัลโดยทันทีทีมที่ผ่านเข้ารอบ

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2565 (เวลาปิดรับสมัครในวันสุดท้าย 18.00 น.) โดยผู้สมัครผู้สมัครทุกคนจะได้รับสิทธิ์เข้า Workshop วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ฟรีที่ MBK Center หรือสามารถเข้าชมผ่านช่องทาง Online ได้
 • ประกาศผลพร้อมมอบรางวัล วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ชั้น G ลานกิจกรรม Payathai Hall

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/mbkcenterth

Total Prize Money: 
500,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
15 Jul 2022 08:30 to 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.