^ Back to Top

ประกวดออกแบบบอร์ดเกม Print & Play หัวข้อ "Book on Board"

ประกวดออกแบบบอร์ดเกม Print & Play หัวข้อ "Book on Board"

อุทยานการเรียนรู้ TK Park ร่วมกับ Deschooling Game และสมาคมบอร์ดเกมประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบอร์ดเกม Print & Play หัวข้อ "Book on Board" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาท

รุ่นการประกวด

 • น้องมือใหม่
  • ผู้เข้าประกวดสามารถสมัครเป็นทีม โดยมีสมาชิกไม่เกิน 3 คน
  • สมาชิกในทีมจะต้องมี อายุไม่เกิน 25 ปี (หากอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง)
  • สมาชิกในทีมทุกคนจะต้องไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดออกแบบบอร์ดเกมใด ๆ ที่จัดขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
 • พี่มือโปร
  • ผู้เข้าประกวดสามารถสมัครเป็นทีม โดยมีสมาชิกไม่เกิน 3 คน และไม่จำกัดอายุรวมถึงประสบการณ์ในการประกวดออกแบบบอร์ดเกมแต่อย่างใด

ขั้นตอนการสมัครเข้าประกวด
ผู้สมัครทั้ง 2 รุ่น จะต้องส่งคลิปวิดีโอบอกเล่าแนวคิดการออกแบบบอร์ดเกมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังสือเล่มใดก็ได้ โดยอธิบายรูปแบบการเล่นคร่าว ๆ และจุดที่น่าสนใจเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก (ความยาวไม่เกิน 3 นาที) โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบจำนวนรุ่นละ 5 ทีม รวมทั้งสิ้น 10 ทีม

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครตั้งแต่วันนี้ - 12 มิถุนายน 2565
 • ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 18 มิถุนายน 2565
 • รายละเอียดกิจกรรมที่ผู้เข้ารอบการประกวดจะต้องเข้าร่วมมีดังนี้
  • เวิร์กช็อปการออกแบบบอร์ดเกม โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบอร์ดเกม ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2565 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
  • Playtest นำเสนอต้นแบบบอร์ดเกมของแต่ละทีม ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2565ณ ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
  • นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2565  ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
 • ประกาศผลการตัดสินพร้อมมอบรางวัลให้กับผู้เข้าประกวดทั้ง 2 รุ่น ในวันที่ 7 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ หากทีมที่ผ่านเข้ารอบไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางผู้ดำเนินโครงการจัดขึ้นได้ ให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ และผู้ดำเนินโครงการมีสิทธิ์ที่จะเรียกทีมสำรองในลำดับถัดไปเข้ามาแทนที่

รางวัลการประกวด

 • รุ่นน้องมือใหม่
  • ทีมผู้ชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท
  • ทีมรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
 • รุ่นพี่มือโปร
  • ทีมผู้ชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
  • ทีมรองชนะเลิศ 2 รางวัลรางวัลละ 3,000 บาท

การเผยแพร่ผลงาน

 • เกมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งสองรุ่น จะได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถเล่นผ่านทาง Tabletopia เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเล่นผ่านระบบออนไลน์ได้
 • ทุกเกมที่ผ่านเข้ารอบจะมีโอกาสในการพัฒนาต่อเนื่องเพื่อเป็นบอร์ดเกม Print & Play ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ TK Park และถูกนำไปเผยแพร่ยังอุทยานการเรียนรู้เครือข่ายของ TK Park ต่อไป

ความเป็นเจ้าของและลิขสิทธิ์ในการใช้งาน

 • ผลงานที่ผ่านเข้ารอบทุกชิ้นจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ออกแบบ
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทาง สถาบันอุทยานการเรียนรู้ จะถือสิทธิ์ในฐานะตัวแทนผู้รับมอบอำนาจ ในการจัดจำหน่ายหรือใช้ประโยชน์จากผลงานเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อใช้ในการดัดแปลง ทำซ้ำ และแจกจ่ายให้กับหน่วยงานเครือข่ายด้านการเรียนรู้
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม
โทร. 0818455401

Total Prize Money: 
60,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
31 May 2022 08:30 to 12 Jun 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.