^ Back to Top

แข่งขันแต่งคำประพันธ์ออนไลน์ ระดับประเทศ เนื่องในงานมหกรรมวันสุนทรภู่กวีเอกของโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2565

แข่งขันแต่งคำประพันธ์ออนไลน์ ระดับประเทศ เนื่องในงานมหกรรมวันสุนทรภู่กวีเอกของโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2565

จังหวัดระยอง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ชมรมศิลปินจังหวัดระยอง และศูนย์วรรณศิลป์ถิ่นบูรพา ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแต่งคำประพันธ์ออนไลน์ ระดับประเทศ เนื่องในงานมหกรรมวันสุนทรภู่กวีเอกของโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2565 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 • เป็นนักเรียนโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา ทุกสังกัด
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)  และอาชีวศึกษา (ปวช.)
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา (ปวส.)
 • เป็นประชาชนทั่วไปไม่กำหนดเพศและอายุ

จำนวนผู้เข้าแข่งขัน

 • การแข่งขันประเภทเดี่ยวรายบุคคล 1 คน ต่อ 1 ผลงาน
 • สถานศึกษาส่งผลงานเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 3 คน ต่อ 1 ระดับชั้น
 • ครูผู้ควบคุม 1 คน สามารถส่งผลงานนักเรียนได้ไม่เกิน 3 ผลงาน
 • สถานศึกษาใดส่งผลงานเกิน 3 ผลงานต่อระดับชั้น จะถือเอาผลงานที่ส่งก่อน 3 ลำดับแรกเท่านั้น
 • ประชาชนทั่วไป สามารถส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 1 ผลงาน

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มิถุนายน 2565 เวลา 23.59 น

ติดต่อสอบถาม

 • 087-008-3119
 • 092-326-5059
 • 089-606-2328

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณปวริศา แก้วพิลา

File attachments: 
Deadline: 
18 May 2022 (All day) to 15 Jun 2022 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.