^ Back to Top

ประกวดออกแบบมาสคอต "Nano Electric Product"

ประกวดออกแบบมาสคอต "Nano Electric Product"

บริษัท บางบอน พลาสติค กรุ๊ป จํากัด ผู้จัดจำหน่ายภายใต้ชื่อแบรนด์ Nano Electric Product ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต "Nano Electric Product" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท Gift Set Nano Electric

เงื่อนไขการประกวด

 1. นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไม่จากัดอายุ
 2. 1 ท่าน สามารถส่งผลงานได้ 3 ภาพ
 3. ออกแบบเป็นไฟล์เท่านั้น

ประเภทของการประกวด
บุคคลทั่วไป

กติกาการส่งผลงาน

 1. มาสคอตที่ส่งเข้าประกวด จะต้องส่งเป็นไฟล์ AI หรือ PhotoShop ที่สามารถนามาแก้ไขหรือปรับโครงสร้างได้เท่านั้น
 2. มาสคอตที่ส่งเข้าประกวดต้องประกอบไปด้วยลักษณะดังนี้
  • ด้านหน้า
  • ด้านหลัง
  • ด้านซ้าย และ ด้านขวา
  • ข้อความ –แนวคิด –ชื่อ
  • ภูมิหลังหรือสตอรี่ (อย่างย่อได้) ของมาสคอตตัวที่ท่านสร้างโดยสังเขป
 3. เป็นไฟล์มาสคอตที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยแสดงต่อสาธารณชน รวมทั้งปรากฏสื่อทุกประเภท ไม่เคยรับรางวัลใดๆ มาก่อน และต้องไม่เป็นไฟล์มาสคอตที่อยู่ในสต็อกหรือไฟล์ที่ทำขึ้นไว้อยู่แล้ว หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ
 4. ไฟล์ที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์จากหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ไฟล์ที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้
 5. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิต ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพ
 6. ผู้ที่ส่งไฟล์จะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลงผลงานของผู้อื่นมาส่งในนามของตนเองเด็ดขาด ทั้งนี้หากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าไฟล์ที่ผู้ส่งไฟล์เข้าประกวดได้ส่งเข้าประกวดนั้น หากมีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ผู้ที่ส่งไฟล์เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
 7. ไฟล์มาสคอตที่ส่งเข้าประกวด ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของ Nano Electric Product ที่จะนำไปใช้ประโยชน์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้ง แก่ผู้ส่งเข้าประกวดให้ทราบ
 8. ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผลการตัดสินผลงานวันที่ 11 ธันวาคม 2564 และประกาศผลทาง Facebook : Nano Electric Product
 9. การมอบรางวัลจัดขึ้นภายในวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2564 ภายในบริษัท บางบอน พลาสติค กรุ๊ป จากัด (วันใดวันนึงเพียงหนึ่งวันเท่านั้น)
 10. คำตัดสินของกรรมการนับเป็นที่สุดและไม่สามารถโต้แย้งได้
 11. ในกรณีที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลแต่ไม่สามารถมารับรางวัลได้ กรรมการถือว่าสละสิทธ์
 12. 1 ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการประกวดเพื่อใช้เผยแพร่สู่สาธารณะชนต่อไป หากมีการตรวจพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ เจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

ช่องทางการจัดส่งผลงาน

 • Facebook : Nano Electric Product
 • Line : NanoElectric , @nanoelectric
 • E-Mail : nanoelectricmkt@gmail.com

เกณฑ์การตัดสิน

 • การสื่อความหมายจากหัวข้อ
 • ความสวยงามของมาสคอต
 • องค์ประกอบของมาสคอต

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย Gift Set Nano Electric 3 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • เพจ – Nano Electric Product
 • โทร – 02 899 5007 , 091-807-5816

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณพิษณุ สุขต่าย

Total Prize Money: 
10,000 Baht
Entry Fee: 
Deadline: 
30 Sep 2021 09:00 to 30 Nov 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.