^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสีและตั้งชื่อมาสคอต (mascot) โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา

ประกวดวาดภาพระบายสีและตั้งชื่อมาสคอต (mascot) โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และบริษัทเพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีและตั้งชื่อมาสคอต (mascot) ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึกจากบริษัทเพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทการประกวด

 1. ประกวดวาดภาพระบายสี
  • ดาวน์โหลดไฟล์ภาพต้นฉบับ จำนวน 1 ภาพ ขนาด A4 (ภาพต้นฉบับ มี 5 ภาพ) วาดภาพบรรยากาศพื้นหลังของภาพ ตามจินตนาการ พร้อมระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค/สีน้า/สีโปสเตอร์/สีอคิลิก)
  • ไม่จำกัดเทคนิคการใช้สี
  • ผลงานที่ส่งต้องทำด้วยมือ ไม่ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปจากคอมพิวเตอร์
  • ผู้สนใจสามารส่งผลงานได้ 1 คนต่อ 1 ผลงาน
  • ผู้ส่งผลงาน กรุณาเขียนชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ด้านหลังผลงานของตนเอง
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นถือเป็นทรัพย์สินของผู้จัดงาน และจะไม่มีการส่งกลับคืน
  • ส่งผลงานได้ที่ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา เลขที่ 211 หมู่ 6 ตำบลท่าก๊อพลับพลาพิทยา ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
 2. ประกวดตั้งชื่อมาสคอต (Mascot)
  • กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
  • ผู้ส่งผลงานจะต้องส่งไฟล์ในรูปแบบ Google form
  • กรอกรายละเอียดส่วนตัวและกรอกชื่อน้องทั้ง 3 ตามแบบฟอร์มที่ปรากฏ
  • ชื่อต้องสื่อถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นของ “ตำบลท่าก๊อ อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย”
  • หากมีชื่อที่ซ้ำกันและชื่อนั้นได้รับรางวัล ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ส่งก่อนเป็นลำดับแรก

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 กันยายน 2564
 • คณะกรรมการจะดำเนินการตัดสินวันที่ 7 ตุลาคม 2564
 • ประกาศผลวันที่ 8 ตุลาคม 2564

รางวัลการประกวด

 1. ประกวดวาดภาพระบายสี
  • ชนะเลิศ รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร/ของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์จากบริษัทเพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร/ของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์จากบริษัทเพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร/ของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์จากบริษัทเพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รับเกียรติบัตรและผลิตภัณฑ์จากบริษัทเพนเทล (ประเทศไทย) จากัด
 2. ประกวดตั้งชื่อมาสคอต (Mascot)
  ชื่อที่ได้รับการคัดเลือก เจ้าของชื่อรับเงินรางวัล ชื่อละ 1,000 บาท พร้อมของที่ระลึกจากบริษัทเพนเทล(ประเทศไทย) จากัด

ติดต่อสอบถาม

 • เบอร์โทรศัพท์ 053-724145
 • Facebook โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา ตำบลท่าก๊อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา

Deadline: 
03 Sep 2021 09:00 to 30 Sep 2021 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod