^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด : Thai Kids Fight COVID”

ประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด : Thai Kids Fight COVID”

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด : Thai Kids Fight COVID” ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กๆ ได้เห็นความสำคัญของการดูแลและป้องกันตนเองที่โรงเรียนให้ห่างไกลจากการระบาดของ COVID-19 รวมไปถึงการปลูกฝังเรื่องสุขลักษณะสำหรับเด็ก เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่าง การล้างมือ เป็นต้น

ประเภทการประกวด

 • ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1 - 3
 • ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4 - 6

ผลงาน
ภาพวาดขนาด A3 (ไม่ใส่กรอบ) ไม่จำกัดแนวคิด เทคนิคและประเภทของสี

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 กรกฏาคม - 31 สิงหาคม 2563 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.scgfoundation.org

ขั้นตอนการคัดเลือกและตัดสิน

 • รอบแรก – คัดเลือกผู้เข้ารอบจำนวน ประเภทละ 20 ภาพ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • รอบสอง – เปิดให้ทางบ้านร่วมโหวตผ่าน Facebook มูลนิธิเอสซีจี ระหว่างวันที่ 6 – 18 กันยายน 2563 ภาพที่มียอด Like สูงสุดจะได้รับ รางวัลขวัญใจมหาชน
 • รอบตัดสิน – ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประกาศผลผู้ชนะรางวัลในวันที่ 19 กันยายน 2563 และ www.scgfoundation.org

รางวัลการประกวด

 • ประเภท ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1 – 3 รวม 80,000 บาท
  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตรจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์
  • รางวัลดีเด่น 3 รางวัล เงินสด 10,000 บาท และ ประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย 4 รางวัล เงินสด 5,000 บาท และ ประกาศนียบัตร
  • รางวัลขวัญใจมหาชน 1 รางวัล เงินสด 5,000 บาท และ ประกาศนียบัตร
  • รางวัลขวัญใจคุณหมอ 1 รางวัล เงินสด 5,000 บาท และ ประกาศนียบัตร
  • รางวัลประกาศนียบัตร จำนวน 10 รางวัล
 • ประเภท ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4 – 6 รวม 80,000 บาท
  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตรจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์
  • รางวัลดีเด่น 3 รางวัล เงินสด 10,000 บาท และ ประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย 4 รางวัล เงินสด 5,000 บาท และ ประกาศนียบัตร
  • รางวัลขวัญใจมหาชน 1 รางวัล เงินสด 5,000 บาท และ ประกาศนียบัตร
  • รางวัลขวัญใจคุณหมอ 1 รางวัล เงินสด 5,000 บาท และ ประกาศนียบัตร
  • รางวัลประกาศนียบัตร จำนวน 10 รางวัล
 • โรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม, รางวัลดีเด่น, รางวัลชมเชย และขวัญใจ จะได้รับชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด
  • รางวัลยอดเยี่ยม มีประเภทละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล
  • รางวัลดีเด่น มีประเภทละ 3 รางวัล รวม 6 รางวัล
  • รางวัลชมเชย มีประเภทละ 4 รางวัล รวม 8 รางวัล
  • รางวัลขวัญใจ มีประเภทละ 2 รางวัล รวม 4 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • Tel. : 02 – 586 – 2042 และ 02 – 586 – 1190
 • Fanpage : www.facebook.com/scgfoundation
 • Website : www.scgfoundation.org
Deadline: 
20 Jul 2020 09:00 to 31 Aug 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.