^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ปี 3

ประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ปี 3

มูลนิธิปันปัญญา ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ปี 3 ชิงทุนการศึกษาพร้อมของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้พัฒนาเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ
 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนแสดงความสามารถ โดยใช้จินตนาการ ผสมผสานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการวาดภาพระบายสี
 3. เยาวชนได้แสดงความสามารถเพื่อหาทุนการศึกษาเล่าเรียนด้วยตนเอง ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจ

หัวข้อการประกวดวาดภาพ

 1. "ปันกำลังใจ ก้าวไปด้วยกัน”
 2. "ความสุขของคนไทย”
 3. "เด็กไทย ใส่ใจรัก(ษ์)โลก”
 4. "เยาวชนไทย สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานได้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 20 กรกฎาคม 2563 ขยายเวลาถึง​ 20​ สิงหาคม​ 2563 (นับวันประทับตรา)​
  • กรอกใบสมัคร ให้ชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมคำบรรยายแนวคิดของภาพวาด ส่งมาพร้อมกับรูปภาพผลงาน
  • เขียนชื่อ-นามสกุล โรงเรียน หัวข้อ ไว้ที่ด้านหลังของภาพ
 • ประกาศผล 9 สิงหาคม 2563

รางวัลการประกวด

 1. รางวัลผลงานยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา 3,000 บาท และของที่ระลึก
 2. รางวัลชนะเลิศ 4 หัวข้อ หัวข้อละ ทุนการศึกษา 3,000 บาท และของที่ระลึก
 3. รางวัลรองชนะเลิศ 4 หัวข้อ หัวข้อละ ทุนการศึกษา 2,000 บาท และของที่ระลึก
 4. รางวัลชมเชย 4 หัวข้อ หัวข้อละ ทุนการศึกษา 1,000 บาท และของที่ระลึก
 5. รางวัลขวัญใจโซเชี่ยล (รางวัลพิเศษ) รางวัลของที่ระลึกจากมูลนิธิปันปัญญา

ติดต่อสอบถาม

 • แฟนเพจ : มูลนิธิปันปัญญา
 • อีเมล : panpanya.or@gmail.com
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2821-7889 , 065-627-8978
  เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณรดา เตชะวิทย์

Deadline: 
15 May 2020 09:00 to 20 Aug 2020 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.