^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี Monami Illustration Contest แนวคิด "Summer + Colors + Friends"

ประกวดวาดภาพระบายสี Monami Illustration Contest แนวคิด "Summer + Colors + Friends"

Monami ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี Monami Illustration Contest แนวคิด "Summer + Colors + Friends" ชิงทุนการศึกษา พร้อมชองรางวัล มูลค่ารวมกว่า 66,000 บาท

กติกาการประกวด

 • ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
 • วาดภาพตามแนวคิด “Summer + Colors + Friends” ในแบบของคุณโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากโมนามิในการวาดภาพ
 • ขนาดของผลงานที่ส่งเข้าร่วมต้องมีขนาดเอสี่ หรือ 21x30 cm
 • ไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน
 • เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวเองเท่านั้นหากมีการอ้างอิงต้นแบบในการวาดต้องมีความแตกต่างมากกว่า 80% ขึ้นไป
 • อัปโหลดผลงานทั้งหมด 2 ชิ้น
  1. ภาพระหว่างสร้างสรรค์ผลงานโดยถ่ายให้เห็นปากกาโมนามิ
  2. ภาพที่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว
 • ห้ามเป็นผลงานที่เคยได้รับการเผยแพร่มาก่อน
 • สิทธิ์ในการตัดสินเป็นของกรรมการโดยเด็ดขาด
 • ผลงานทุกชิ้นที่เข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางโมนามิ

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ - 10 เมษายน 2563 (เวลา 23:59 น.) ที่ ลิงก์ : http://bit.ly/2VXh9im
 • การคัดเลือกรอบแรก
  ประกาศผลรอบแรกภายในวันที่ 17 เมษายน 2563 โดยจะคัดเหลือ 20 คนที่ผ่านเข้ารอบ แบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 10 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 10 คน
 • ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย ต้องส่งภาพจริงเข้ามาที่ บริษัท โมนามิ (ประเทศไทย) จำกัด ภายในวันที่ 25 เมษายน 2563 ส่งผลงานมาที่ :
  บริษัท โมนามิ (ประเทศไทย) จำกัด (ฝ่ายการตลาด)
  สำนักงานใหญ่ : 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา
  แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
 • การคัดเลือกรอบสุดท้าย
  ผลงานจาก 20 คนที่ผ่านเข้ารอบจะถูกคัดเลือกเหลือผู้ชนะเพียง 6 คนโดยจะประกาศผลภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

รางวัลการประกวด

 •  รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 10,000 บาท + Color Twin brush ชุด Complete set
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท+ Color Twin brush ชุด Complete set
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท+ Color Twin brush ชุด Complete set
  • รางวัลชมเชย Color Twin brush ชุด Complete set
 • รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 10,000 บาท + Color Twin brush ชุด Complete set
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท+ Color Twin brush ชุด Complete set
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท+ Color Twin brush ชุด Complete set
  • รางวัลชมเชย Color Twin brush ชุด Complete set
 • 14 คนที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายรับรางวัลชมเชยจากโมนามิ

ติดต่อสอบถาม
facebook.com/monami.thailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Pimsiri Deeviputh

Total Prize Money: 
66,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
13 Mar 2020 (All day) to 10 Apr 2020 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.