^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "MANA PATANAKARN PHOTO CONTEST 2019"

ประกวดภาพถ่าย "MANA PATANAKARN PHOTO CONTEST 2019"

บริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย "MANA PATANAKARN PHOTO CONTEST 2019" ในโครงการบารานี พาร์ค ในแนวคิด "Design = Life การออกแบบที่ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างลงตัว" ชิงรางวัลชนะเลิศรับกล้อง Leica C-Lux มูลค่า 39,200 บาท และรางวัล Popular Vote รับกล้อง Leica Sofort Instant Film มูลค่า 12,100 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจการถ่ายภาพ
 • ไม่เป็นพนักงานภายในของบริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด หรือบริษัทในเครือฯ
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องกด Like เฟซบุ๊กแฟนเพจ “Mana Patanakarn” หรือ Follow อินสตาแกรม manapat โดยใช้เฟซบุ๊ก หรืออินสตาแกรม ที่เป็นของตนเองในการร่วมกิจกรรมเท่านั้น

แนวคิดในการถ่ายภาพ
แนวคิดสำหรับภาพถ่าย "Design = Life การออกแบบที่ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างลงตัว"

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกวด

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายภายใน โครงการ บารานี พาร์ค ของบริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด เท่านั้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความน่าสนใจ มีความคิดสร้างสรรค์
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดสามารถปรับแต่งภาพได้ตามความเหมาะสม เช่น ปรับแสง สี น้ำหนักภาพ ฯลฯ แต่ต้องไม่เป็นการตัดต่อภาพ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยถูกเผยแพร่ที่ใด หรือ ส่งประกวดหรือรับรางวัลจากที่ใดมาก่อนหากมีการส่งภาพที่มีลักษณะเป็นภาพถ่ายที่เหมือนกัน และปรากฏว่ารูปภาพดังกล่าวได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ตัดสิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้เข้าประกวดที่ส่งรูปภาพตามที่บริษัทฯกำหนด มาให้กับบริษัทเป็นลำดับแรกเป็นผู้ได้รับรางวัล
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับไว้พิจารณา และไม่รับผิดชอบตามกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น หากผลงานนั้นก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อบุคคลอื่น หน่วยงานใดๆ หรือได้รับการร้องเรียนจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของผลงานโดยตรง ทางบริษัทฯ จะขอตัดสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ผู้สมัครเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ กับบริษัทฯ ทุกกรณี

ระยะเวลาการรับสมัครส่งภาพเข้าประกวด
รับสมัครส่งภาพเข้าประกวดได้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ กล้อง Leica C-Lux 1 รางวัล
 • รางวัล Popular Vote รับกล้อง Leica Sofort Instant Film 1 รางวัล
 • ภาพที่ผ่านการคัดเลือก 20 ภาพ ใบประกาศนียบัตร จาก บริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

หมายเหตุ

 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลดังกล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Wongtawan Chaivichian

Deadline: 
15 Oct 2019 09:00 to 15 Nov 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.