^ Back to Top

ประกวดเรียงความสร้างจิตสำนึกการพัฒนาประชาธิปไตย

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงออก จึงเรียนเชิญผู้สนใจ ประกวดเรียงความสร้างจิตสำนึกการพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อสะท้อนทัศนคติ ความรู้ และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย ในเชิงสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท

การแข่งขันแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่

 1. ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
  หัวข้อ การสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน
 2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  หัวข้อ ประชาธิปไตยในมุมมองของท่าน
 3. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
  หัวข้อ ศาลรัฐธรรมนูญในความคาดหวังของประชาชนของสังคมไทย
 4. ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
  หัวข้อ ศาลรัฐธรรมนูญกับการสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทย
 5. ระดับประชาชน
  หัวข้อ ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีต่อการสร้างบรรทัดฐาน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย

ส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555

รายละเอียด

 • บทเรียงความ ต้องพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ หรือเขียนด้วยลายมือตนเอง บนกระดาษ A4 คนละไม่เกิน 1 ผลงาน ตามที่ระบุในกติกา
 • ต้องไม่คัดลอก ดัดแปลงจากผลงานของผู้ือื่น
 • ต้องไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน
 • ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน

ส่งใบสมัคร และบทเรียงความทางไปรษณีย์ลงทะเบียน มาที่
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์) เลขที่ 120 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ดาวน์โหลด : ใบสมัคร + รายละเอียดประกวดเรียงความสร้างจิตสำนึกการพัฒนาประชาธิปไตย

เรียบเรียง : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
200,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
27 Mar 2012 10:00 to 30 Apr 2012 16:00

Comments

ปนัดดา คิดเข่ม's picture

ต้องส่งใบสมัครไปก่อนหรือว่าส่งพร้อมกับงานคะ
แล้วที่บอกว่าลงทะเบียนคืออะไรหรอคัะ

admin's picture

ส่งผลงาน พร้อมใบสมัครครับ
ส่วนลงทะเบียนคือ ส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนครับ

ning_pf's picture

ประกาษผลวันไหนและทางไหนคะ ?
และช่วงนี้ปิดเทอม
เพิ่จบม.3 จะขึ้นม. 4
อย่างนี้ จะเรียงความในระดับไหนคะ
ขอบคุณค่ะ

admin's picture

ประกาศผล ช่วงเดือน กรกฎาคม - พฤษภาคม 2555 ครับ
ส่วนจะส่งเรียงความระดับไหน ถ้าส่งเรียงความก่อนเปิดเทอม ให้ส่งในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครับ

อย่าลืมแนบใบสมัคร และให้ครูประจำชั้น หรือผู้อำนวยการโรงเรียน เซ็นรับรองด้วนนะครับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ร้อยตรีกัมพล อยู่มั่นธรรมา หรือ คุณสุมาภรณ์ ศรีม่วง
โทร 02 623 9600 ต่อ 3148, 3144

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod