^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "เลือกอย่างไร"

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "เลือกอย่างไร"

"กลุ่มเพลินจิต 35" ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "เลือกอย่างไร" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้เสนอมุมมองวิธีคิดต่างๆ ในการเลือกสิ่งหนึ่งสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นการเลือกข้าวของเครื่องใช้ การเลือกหัวหน้าชุมชน-หมู่บ้าน การเลือกคนเข้าทำงาน และอีกมากมาย

รายละเอียดการประกวด 

 • ผู้เข้าประกวดส่งผลงานเป็นทีม ทีมละกี่คนก็ได้
 • ผู้เข้าประกวดส่งผลงานโดย อัปโหลดผลงานลง Youtube ความยาวไม่ต่ำกว่า 3 นาที และไม่เกิน 5 นาที ท้ายคลิปมีการขอบคุณผู้สนับสนุน "กลุ่มเพลินจิต 35" และตั้งค่าเป็น Private (เฉพาะคนที่มีลิงก์เท่านั้นที่สามารถดูได้) และส่งลิงก์ผลงานของท่านมาทาง contest.ichoose@gmail.com พร้อมระบุ
  • ชื่อทีม
  • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
  • รับรองว่าผลงานดังกล่าวไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น
 • ไม่จำกัดวิธีการสร้างสรรค์ผลงานและเทคนิคการจัดทำ
 • สามารถนำผลงานที่เคยทำไว้มาส่งได้ แต่ผลงานนั้นต้องไม่เคยผ่านการประกวดในรายการใดๆ หรือได้รับรางวัลมาก่อน
 • สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
 • ต้องไม่พาดพิงบุคคลใด
 • ทีมงานสามารถส่งประกวดได้แต่ไม่สามารถรับรางวัลได้
 • กรณีตรวจสอบพบว่าผลงานใดละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น หรือมีการกระทำความผิด ทางผู้จัดจะตัดสิทธิ์ผลงานนั้นจากการประกวดนี้ทันที และหากเป็นผลงานที่ได้รางวัล ทางทีมผู้จัดจะมอบรางวัลนั้นให้กับผู้เข้าประกวดอันดับถัดไป ตามลำดับ

กำหนดระยะเวลา

 • ระยะเวลาการส่งผลงาน : ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 มกราคม 2562 เวลา 12:00 น. (เที่ยงวัน)
 • ประกาศผลเข้ารอบ 10 คน : 2 กุมภาพันธ์ 2562
 • ตัดสินรอบ Final : 9 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบต้องเดินทางมานำเสนอผลงาน ที่กรุงเทพฯ ตามเวลานัดหมาย ณ สถานที่ที่จะได้กำหนดต่อไป)

เกณฑ์การตัดสิน

 • คะแนนเนื้อหา
 • คะแนนความคิดสร้างสรรค์
 • คะแนนความสอดคล้องกับโจทย์
 • คะแนนความสวยงามและความสมบูรณ์ของผลงาน

รายชื่อกรรมการตัดสิน รอบสุดท้าย 6 คน

 • น.ส.นวพร เรืองสกุล
 • นายสถาพร ชินะจิตร
 • นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ 
 • ผศ. ดร. เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงฤทธิ์
 • อาจารย์มหาวิทยาลัย อีก 2 ท่าน

หมายเหตุ

 • ผลงานทุกชิ้นที่เข้ารอบ ทางทีมงานจะนำมาอัปโหลดลงแฟนเพจ Contrast
 • ทางเพจไม่สนับสนุนการ ด่าหรือส่อเสียดด้วยคำหยาบคาย แต่ต้องการเน้นให้แสดงมุมมองต่างๆในสังคมตามหัวข้อประกวด และไม่รับผลงานลักษณะนำภาพผู้อื่นมาตัดต่อหรือรีทัชโดยที่เจ้าตัวไม่ยินยอม
 • หากเกิดข้อพิพาทระหว่างการประกวด การตัดสินของทีมงานผู้จัดถือเป็นอันสิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • อันดับที่ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท
 • อันดับที่ 2-10 เงินรางวัลรายละ 10,000 บาท
 • Popular Vote เงินรางวัล 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
Inbox เพจ Contrast (www.facebook.com/ContrastTH)

ข่าวป่ะชาสัมพันธ์ : unaff micky

Total Prize Money: 
200,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
21 Dec 2018 10:00 to 24 Jan 2019 12:00

Members Online

There are currently 0 users online.