^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์กำจัดสิว”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์กำจัดสิว”

บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โดย ผลิตภัณฑ์แนทแคร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์กำจัดสิว” ชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการประกวดวิดีโอ
 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้พัฒนาทักษะฝีมือ และมีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานสู่สายตาสาธารณะชนผ่านช่องทางออนไลน์

หลักเกณฑ์การสมัคร

 1. นิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
 2. ส่งผลงานเข้าประกวดแบบทีม (จำนวนไม่เกิน 5 คนต่อทีม / 1 คลิป ต่อ 1 ทีม) ทั้งนี้ ผลงานของผู้เข้าร่วมประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน
 5. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัทอินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติคอล จำกัด และมีสิทธิ์ดัดแปลง เผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
 6. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโดยผลการตัดสินของถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • วันนี้ - 30 ธ.ค. 2561
  • ดาวน์โหลดใบสมัครผ่าน /www.natcarethailand.com หรือ
  • กรอกใบสมัครแล้วส่งมาที่ AnchuleeS@pharmaindustries.com
 • 1 ม.ค. 2562 – 28 ก.พ. 2562 ผลิตและส่งผลงาน ปิดรับผลงานวันที่ 28 ก.พ. 2562
 • 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2562
  • บริษัทเผยแพร่ผลงานทาง YouTube : Natcare Thailand (ปิดนับยอดวิวเวลา 24:00 น. วันที่ 30 เม.ย. 2562)
  • สำหรับการแชร์ผลงานทาง Facebook เจ้าของผลงาน กรุณาแชร์จาก Youtube : Natcare Thailand และแท็กเพจ facebook.com/NatcareThailand พร้อมติดแฮชแท็ก #Natcare และ #วิทยาศาสตร์กำจัดสิว
 • พ.ค. 2562 ประกาศผลการประกวดทาง Facebook เพจ facebook.com/NatcareThailand

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 40,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 30,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 20,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
 • รางวัล Popular Vote 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท และใบประกาศนียบัตร

หมายเหตุ ทุกทีม/ทุกคนที่เข้ารอบในการคัดเลือกตามเกณฑ์จะได้รับเซ็ทผลิตภัณฑ์จาก Natcare (มูลค่าชุดละ 1,500 บาท)

ติดต่อสอบถาม

 • กลุ่มผลิตภัณฑ์แนทแคร์ (Sales & Marketing Department)
 • โทรฯ: 02-941-2992 (ต่อ113) มือถือ: 065-7158651 แฟกซ์: 02-941-1308
 • อีเมล์ : AnchuleeS@pharmaindustries.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Anchulee Siwintha / Interthai Pharmaceutical Manufacturing Limited

Total Prize Money: 
150,000 Baht
Deadline: 
13 Nov 2018 10:00 to 30 Dec 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.