^ Back to Top

แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ "MOS Olympic Thailand competition 2019"

แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ "MOS Olympic Thailand competition 2019"

ARIT ขอเชิญเยาวชนไทย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office โครงการ "MOS Olympic Thailand competition  2019" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ของรางวัลจากผู้สนับสนุน และโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันบนเวทีระดับโลก

คุณสมบัติ

 1. เยาวชนไทยมีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562
 2. ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน MOS Olympic Thailand  Competition  ปี 2018 หรือเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Worldwide Competition ไม่มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขัน
 3. เยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office version 2016 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)

โปรแกรมการแข่งขัน ประกอบด้วยการแข่งขัน 3 โปรแกรม ได้แก่

 1. โปรแกรม Microsoft Word 2016
 2. โปรแกรม Microsoft Excel 2016
 3. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016

ระยะเวลารับสมัคร 

 • รับสมัครตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 
 • ผ่านเว็บไซด์เออาร์ไอที  www.aritedu.com/olympic2019
 • หรือติดต่อ คุณชุตินธร ศรีวิบูลย์ ,  คุณอชิรญาณ์ ไตรเลอเกียรติ โทร. 02-682-6350  ต่อ 522 - 524

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศ
  • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สหรัฐอเมริกา
  • การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน และการศึกษาดูงาน
  • โล่ประกาศเกียรติคุณ
  • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
  • เงินรางวัลคนละ 10,000 บาท
  • โล่ประกาศเกียรติคุณ
  • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
  • เงินรางวัลคนละ 7,000 บาท
  • โล่ประกาศเกียรติคุณ
  • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน

ติดต่อสอบถาม

 • คุณชุตินธร ศรีวิบูลย์
  • โทร. 02-682-6350-4 ต่อ 522
  • E-mail: chutinthorns@ar.co.th
 • คุณอชิรญาณ์ ไตรเลอเกียรติ
  • โทร. 02-682-6350-4 ต่อ 524
  • E-mail: achirayat@ar.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวราภรณ์ อ่อนนา

Deadline: 
13 Nov 2018 10:00 to 28 Feb 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.