^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ “ผู้ประกอบการใจสะอาด ปราศจากการเอาเปรียบผู้บริโภค”

ประกวดคลิปวิดีโอ “ผู้ประกอบการใจสะอาด ปราศจากการเอาเปรียบผู้บริโภค”

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ผู้ประกอบการใจสะอาด ปราศจากการเอาเปรียบผู้บริโภค” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อปลุกจิตสำนึกเยาวชนและประชาชนตระหนักรู้ในสิทธิผู้บริโภค 
 2. เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และไม่ค้าขายโดยการเอาเปรียบประชาชนผู้บริโภค
 3. เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการสร้างประโยชน์ให้สังคม 
 4. เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความรู้และประสบการณ์จริงเพื่อเป็นผลงานและอาจต่อยอดโอกาสทางอาชีพในอนาคต 

กติกาการประกวด

 1. มีเนื้อหาที่เป็นการปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักรู้ในสิทธิผู้บริโภค สะท้อนสภาพปัญหา การเอาเปรียบและการละเมิดสิทธิ์ในสังคมไทย หรือสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ (ดูรายละเอียดภารกิจ ของ สคบ.ได้ที่ https://befair.mcot.net/ และ Facebook Page สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค @ocpb.official ) 
 2. ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา อาชีพ (ยกเว้นพนักงาน, เจ้าหน้าที่ บมจ. อสมท และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่สามารถส่งผลงานเข้าประกวด)
 3. ส่งผลงานเข้าประกวดได้รายบุคคลและเป็นทีม (ไม่จำกัดจำนวนสมาชิก)
 4. ความยาวคลิปวิดีโอไม่เกิน 2 นาที format .mp4 แบบ HD ความละเอียด ไม่ต่ำกว่า 1080p
 5. โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมอธิบายแนวคิดของคลิปวิดีโอสั้นๆ ในเฟซบุ๊กของตนเอง โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ พร้อมติด @ocpb.officialและแฮชแท็ก #ผู้ประกอบการใจสะอาดปราศจากการเอาเปรียบผู้บริโภค
 6. ส่งรายละเอียดชื่อทีม ชื่อสมาชิกในทีม หรือชื่อบุคคลที่เข้าประกวด และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ มาที่กล่องข้อความของ Facebook Fan page : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค @ocpb.official
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นใหม่ ไม่เคยได้รับรางวัลหรือเผยแพร่สู่สาธารณชน ผ่านสื่อใดๆ มาก่อน
 8. เนื้อหาของคลิปวิดีโอต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
 9. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 10. ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคการถ่ายทำ
 11. ทุกผลงานที่ได้รับรางวัลทุกเรื่องถือเป็นลิขสิทธิ์ของโครงการฯ
 12. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม - 23 พฤศจิกายน 2561 
 14. รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ

 • 9 ตุลาคม - 23 พฤศจิกายน 2561 : เปิดรับผลงาน
 • 27 พฤศจิกายน 2561 : ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณารอบแรก ทาง Facebook Fan page : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค @ocpb.official
 • 29 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ผ่านรอบแรกฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการ ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • 13 ธันวาคม 2561 : ส่งผลงานรอบชิงชนะเลิศ
 • 14 ธันวาคม 2561 : เผยแพร่ผลงานทาง befair.mcot.net และ Facebook Page สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค @ocpb.official พร้อมเปิดโหวตให้ผู้ชมกด ไลค์และแชร์ เพื่อหาผู้ชนะเฉพาะช่องทาง Facebook Page เท่านั้น ปิดโหวต 18 ธ.ค. 2561 เวลา 09.00 น.
 • 18 ธันวาคม 2561 : งานประกาศผลรางวัล ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 25,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่าเงินรางวัล

ติดต่อสอบถาม
โทรศัทพ์ : 02-201-6143

File attachments: 
Deadline: 
09 Oct 2018 10:00 to 23 Nov 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.