^ Back to Top

ประกวด "แรบบิทเกิร์ล 2019 : Rabbit Girl Contest 2019"

ประกวด "แรบบิทเกิร์ล 2019 : Rabbit Girl Contest 2019"

Bangkok Glass Football Club ขอเชิญสาวๆ อายุระหว่าง 20-27 ปี สมัครเข้ารการประกวด "แรบบิทเกิร์ล 2019 : Rabbit Girl Contest 2019" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 5,000,000 บาท พร้อมสัญญารับเงินเดือนเป็นเวลา 1 ปี

วัตถุประสงค์
คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์พิเศษสโมสรประจำปี 2019 ผู้ทำหน้าที่นำเสนอกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ให้กับสโมสรฟุตบอลและสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ของสโมสรเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีรายละเอียดหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ทำหน้าที่นำเชียร์ในการแข่งขันฟุตบอลที่สโมสรบีจี เอฟซีจัดขึ้น
 2. ทำหน้าที่พิธีกร หรือ ผู้ประกาศข่าว ให้กับรายการของสโมสร และกิจกรรมของสโมสร และทำการแสดงให้กับรายการต่างๆที่เผยแพร่ในสื่อของสโมสร
 3. ทำการแสดงแบบในการถ่ายภาพนิ่ง และภาพวีดีโอ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างนำภาพถ่ายดังกล่าวนั้นไปใช้ในการส่งเสริมการขายสินค้าและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสโมสร โดยจัดทำเป็นชิ้นงานโฆษณาทางนิตยสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ และหรือสื่อโฆษณากลางแจ้ง รวมถึงสื่อทางอินเตอร์เน็ตด้วย
 4. เข้าร่วมงานแถลงข่าวหรือปรากฏตัวต่อสาธารณชนในฐานะของผู้นำเสนอกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ของสโมสร
 5. ทำกิจกรรมกับทางสโมสรจัดขึ้นทุกกิจกรรมที่สโมสรกำหนด

การสมัครเข้าประกวด

 1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในใบสมัครและจะต้องกรอกใบสมัครตามแบบที่สโมสรบีจี เอฟซี กำหนดให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครตามที่ระบุ
 2. ผู้สมัครต้องทำการยื่นใบสมัครพร้อมอัพโหลด คลิป ขนาดไม่เกิน 100Mb แนะนำตัวความยาว 1 นาที ผ่านทาง www.bangkokglassfc.com ภายในวันที่ 20 ก.ย. 61 – 17 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น
 3. สโมสรบีจีเอฟซี มีสิทธิคัดผู้สมัครผู้หนึ่งผู้ใดออกได้ในระหว่างการตัดสินการประกวด ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าผู้สมัครรายนั้นมีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการประกวด

กำหนดการประกวด

 1. รอบแรก ตรวจคุณสมบัติและ คัดเลือกผู้เข้าประกวดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งหมดโดยการคัดเลือกจากประวัติส่วนตัวและคลิปแนะนำตัวที่ส่งเข้ามาทางออนไลน์ให้เหลือ 100 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 17 ตุลาคม 2561
 2. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับออดิชั่น จำนวน 100 คน วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561
 3. ออดิชั่นผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 100 คน วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 สถานที่ M Academy ชั้น 6 ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซีราชดำริ
 4. ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบเก็บตัว Workshop 20 คน และ สำรอง 3 คน ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561
 5. ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบ 20 คน และ สำรอง 3 คน จะต้องถ่ายรูป Profile ที่สนามลีโอวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561
 6. ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบ 20 คน จะต้องเข้าเก็บตัวที่ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 ได้รับการอบรมการแต่งหน้า โดยพี่ม้า อรณภา พัฒนาบุคลิกภาพโดยบุคลากร, อบรมการเดินแบบ โดย คุณลูกหมี รัศมี, Workshop พิธีกร และการแสดง อ.แมน วทัญญู มุ่งหมาย และคัดเลือกให้เหลือ 6 คน เพื่อเซ็นต์สัญญาเป็น แรบบิทเกิร์ล ประจำปี 2019
 7. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เซ็นต์สัญญา 6 คนจะต้อง เข้าคอร์สเดินแบบ 1 วัน เพื่อเตรียมโชว์ในวันประกวดรอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
 8. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เซ็นต์สัญญา 6 คนจะต้อง ทำกิจกรรม โดย สโมสรบีจี เอฟซี ได้แก่ ขอบคุณผู้สนับสนุน ขอบคุณสื่อมวลชน ถ่ายรายการของสโมสร จนถึงวันประกวดรอบสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศวันที่ 12 มกราคม 2562 โดยสโมสรบีจี เอฟซี จะแจ้งกำหนดการให้ทราบก่อน และมีค่าจ้างตอบแทนให้ครั้งละ 3,000 บาท
 9. รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00- 21.00 น. จะทำการตัดสินผู้ชนะเลิศ จำนวน 1 ตำแหน่ง รองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง รองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 ตำแหน่ง และ Popular Vote จำนวน 1 ตำแหน่ง (รวมทั้งตำแหน่งอื่นใดตามที่สโมสรบีจีเอฟซี อาจกำหนดขึ้น) ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าประกวดยินยอมให้ สโมสรบีจี เอฟซี บันทึกภาพและเสียงของผู้สมัครเข้าประกวดในระหว่างการประกวด และนำภาพและเสียงดังกล่าวแพร่ภาพทางโทรทัศน์และสื่ออื่นๆได้

รางวัลสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก

 1. สโมสรบีจี เอฟซี จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายเดือนให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือก 6 คน ให้เซ็นต์สัญญากับสโมสรบีจี เอฟซี เป็นระยะเวลา 1 ปี ( 12 งวด) เริ่มจ่ายเดือนที่ 1 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
 2. สโมสรบีจี เอฟซี จะจ่ายเงินรางวัลพิเศษให้แก่ผู้ได้รับตำแหน่ง ชนะเลิศ เป็นเงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นเงินรางวัล 20,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นเงินรางวัล 10,000 บาท ให้หลังจากที่เซ็นต์สัญญา พร้อมกับเงินเดือนเดือนที่ 1 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
 3. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในการประกวด จะได้รับรางวัลตามที่ สโมสรบีจี เอฟซี จะกำหนดและประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป แต่ทั้งนี้ สโมสรบีจี เอฟซี มีสิทธิเด็ดขาดในการเปลี่ยนแปลงรางวัลใดๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือขอความยินยอมจากผู้ได้รับรางวัลก่อน โดยทางสโมสรบีจี เอฟซี จะจัดหาของรางวัลที่มูลค่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกันเป็นการทดแทน
 4. ในกรณีที่ผู้สมัครเข้าประกวดผู้ใดผ่านการคัดเลือกและได้เซ็นต์สัญญาเป็นแรบบิทเกิร์ลแล้วและขอถอนตัว หรือสละสิทธิ ผู้สมัครเข้าประกวดรายนั้น ๆ จะต้องคืนเงินรางวัลละของรางวัลใด ๆ ทั้งหมดที่ได้รับจากการประกวดให้กับสโมสรบีจี เอฟซี ในวันที่แจ้งความประสงค์ขอถอนตัว และ/หรือสละสิทธิ ในกรณีนี้ ให้ถือว่าผู้สมัคร เข้าประกวดขอสละสิทธิในการเรียกร้องจากสโมสรบีจี เอฟซี และ/หรือ กองประกวดไม่ว่าโดยประการใด ๆ ทั้งสิ้น

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์หมายเลข : 0-2834-7000 ต่อ 7330 , 7428
 • Facebook : BGFCRabbitgirls
Total Prize Money: 
5,000,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
03 Oct 2018 10:00 to 17 Oct 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.