^ Back to Top

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "เพราะชีวิต...คือการเดินทาง"

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "เพราะชีวิต...คือการเดินทาง"

บริษัท รถเช่าอีโคคาร์ จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “เพราะชีวิต...คือการเดินทาง : Life is a journey” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 45,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบบุคคลหรือเป็นทีม (ทีมละไม่เกิน 5 คน)

รายละเอียดการประกวด

 • ผลงานที่เข้าร่วมการประกวด ต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ “เพราะชีวิต...คือการเดินทาง” หรือ “Life is a journey” ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยไม่จำกัดวิธีการนำเสนอ โดยให้จบด้วยโลโก้ รถเช่าอีโคคาร์ และสโลแกน “เพราะชีวิต...คือการเดินทาง”
 • สามารถตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด พร้อมอธิบายแนวคิดในการสร้างคลิปวีดีโอ ว่าเกี่ยวข้องและตอบโจทย์ในหัวข้อ“เพราะชีวิต...คือการเดินทาง”  หรือ “Life is a journey” อย่างไร
 • ไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ สามารถใช้ได้ทั้ง AVI, MPEG, MP4, MPG, WMV, หรือ MOV โดยมีขนาดไฟล์ขั้นต่ำ 1080 x 1920 พิกเซล (Pixel)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 • บุคคลทั่วไป หรือ นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ดำเนินโครงการสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใด ๆ และการตัดสินของคณะกรรมการไม่สามารถโต้แย้งได้ และขอมอบสิทธิ์นั้นให้กับทีม ที่อยู่ลำดับคะแนนรองลงมา
 • ผลงานจะต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้างความแตกแยก รวมถึงต้องไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ ถูกดูหมิ่น หรือ ถูกเกลียดชัง
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน
 • ผลงานที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดต้องไม่เคยเผยแพร่ ส่งประกวดหรือได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำผิดเกี่ยวกับพรบ. คอมพิวเตอร์
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้เป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของบริษัท รถเช่าอีโคคาร์ จำกัด โดยขอสงวนลิขสิทธ์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือลดทอนเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตอบแทนทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบ หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข ปกปิดข้อเท็จจริง หรือมีการแอบอ้าง ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบออกจากการเข้าร่วมโครงการ และผู้เข้ารอบ / ผู้ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เรียกคืนรางวัล และดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบหรือผู้ได้รับรางวัลได้

กำหนดการประกวด

 • การประกวดกำหนดส่งผลงาน ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561
 • สามารถดาวน์โหลดใบสมัครการประกวดได้ที่ www.thairentecocar.com
 • ส่งใบสมัครและผลงานได้ที่ marketing@ecocar.co.th หรือส่งไฟล์มาที่ 2438 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา             เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
 • ประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลในวันที่  20 ตุลาคม 2561

รายละเอียดการสมัคร

 1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้สมบูรณ์ พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. เอกสารรายละเอียดของคลิปวีดีโอ (แนวความคิด, สตอรี่บอร์ด และอื่นๆ)
 3. บันทึกคลิปภาพยนตร์สั้นลงแผ่น DVD (ไฟล์ HD : AVI, WMV, MP4) หรือส่งผลงานโดยการฝากไฟล์ทั้งหมดโดยใช้เว็บไซต์บริการฝากไฟล์ เช่น Wetransfer, Dropbox, Google Drive และนำลิงค์ที่เปิด Share Permission เพื่อให้ทางโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดเอกสารและผลงานคลิปวีดีโอได้

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ  30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • Tel: 02-030-5880 คุณพิมพ์นลิน
 • Email : marketing@ecocar.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณพิมพ์นลิน โตไพบูลย์ / บริษัท รถเช่าอีโคคาร์ จำกัด

Total Prize Money: 
45,000 Baht
Deadline: 
30 Aug 2018 10:00 to 12 Oct 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.